Advanced

”jag kände ett ansvar att uppdatera mig”

Johansson, Annika and Selan, Denis (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Information under krissituationer som vid en pandemi är viktigt för att minska smittspridning och oro. Informationen kanaliseras ut till befolkningen genom olika myndigheter samt genom hälso- och sjukvården där distriktssköterskan ofta ger informationen till patienter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors erfarenhet av erhållen information och att förmedla information till patienter i samband med pandemin A(H1N1), 2009. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie baserad på individuella intervjuer med 21 distriktssköterskor verksamma vid vårdcentraler i Region Skåne. De transkriberade intervjuerna analyserades med manifest och latent kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskornas... (More)
Information under krissituationer som vid en pandemi är viktigt för att minska smittspridning och oro. Informationen kanaliseras ut till befolkningen genom olika myndigheter samt genom hälso- och sjukvården där distriktssköterskan ofta ger informationen till patienter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors erfarenhet av erhållen information och att förmedla information till patienter i samband med pandemin A(H1N1), 2009. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie baserad på individuella intervjuer med 21 distriktssköterskor verksamma vid vårdcentraler i Region Skåne. De transkriberade intervjuerna analyserades med manifest och latent kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskornas erfarenhet var att det fanns brister i informationen från arbetsgivaren och att massmedias information ofta kom före arbetsgivarens. Detta skapade svårigheter för distriktssköterskorna att förmedla trygghet och trovärdighet till patienterna samt att informera på ett professionellt sätt. Distriktssköterskorna kände ett eget ansvar att söka information på olika myndigheters hemsidor, populärvetenskapliga tidsskrifter och även från massmedia. Samtidigt fanns en förståelse för arbetsgivarens svårigheter i en unik situation och en positiv syn på användandet av intranätet som kanal för spridning av informationen. Slutsats: Vid en pandemi är det viktigt att distriktssköterskorna erhåller snabb och tydlig information från arbetsgivaren för att kunna möta patienternas informationsbehov på ett professionellt och trovärdigt sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Annika and Selan, Denis
supervisor
organization
alternative title
Distriktssköterskors erfarenhet av informationen kring pandemin A(H1N1), 2009.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
primary care, influenza A(H1N1), information, communication, nurse, qualitative research, media
language
Swedish
id
2527888
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527888,
 abstract   = {Information under krissituationer som vid en pandemi är viktigt för att minska smittspridning och oro. Informationen kanaliseras ut till befolkningen genom olika myndigheter samt genom hälso- och sjukvården där distriktssköterskan ofta ger informationen till patienter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors erfarenhet av erhållen information och att förmedla information till patienter i samband med pandemin A(H1N1), 2009. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie baserad på individuella intervjuer med 21 distriktssköterskor verksamma vid vårdcentraler i Region Skåne. De transkriberade intervjuerna analyserades med manifest och latent kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskornas erfarenhet var att det fanns brister i informationen från arbetsgivaren och att massmedias information ofta kom före arbetsgivarens. Detta skapade svårigheter för distriktssköterskorna att förmedla trygghet och trovärdighet till patienterna samt att informera på ett professionellt sätt. Distriktssköterskorna kände ett eget ansvar att söka information på olika myndigheters hemsidor, populärvetenskapliga tidsskrifter och även från massmedia. Samtidigt fanns en förståelse för arbetsgivarens svårigheter i en unik situation och en positiv syn på användandet av intranätet som kanal för spridning av informationen. Slutsats: Vid en pandemi är det viktigt att distriktssköterskorna erhåller snabb och tydlig information från arbetsgivaren för att kunna möta patienternas informationsbehov på ett professionellt och trovärdigt sätt.},
 author    = {Johansson, Annika and Selan, Denis},
 keyword   = {primary care,influenza A(H1N1),information,communication,nurse,qualitative research,media},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”jag kände ett ansvar att uppdatera mig”},
 year     = {2011},
}