Advanced

Förekomst av fallriskbedömning på patienter över 65 år som fallit

Månsson, Ania (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Med stigande ålder ökar risken för att drabbas av ett fall med risk för efterföljande skada. Det är av största vikt att sjukvårdspersonal utför fallriskbedömning på patienter över 65 år inom ett dygn efter inskrivning på avdelning. För att åtgärder ska kunna planeras, genomföras och utvärderas är det även väsentligt att dokumentation utförs. I studien undersöktes patientjournaler från tre närsjukvårdsavdelningar i Skåne där fall förekommit och där avvikelse skrevs under 2009. Syftet var att undersöka om fallrisbedömning utförts samt vilka fallpreventiva åtgärder som varit insatta. Resultatet visade bland annat på en del brister i följsamhet, hos 41.2 % av patienterna fanns ingen fallriskbedömning gjord före patientens fall och endast hos... (More)
Med stigande ålder ökar risken för att drabbas av ett fall med risk för efterföljande skada. Det är av största vikt att sjukvårdspersonal utför fallriskbedömning på patienter över 65 år inom ett dygn efter inskrivning på avdelning. För att åtgärder ska kunna planeras, genomföras och utvärderas är det även väsentligt att dokumentation utförs. I studien undersöktes patientjournaler från tre närsjukvårdsavdelningar i Skåne där fall förekommit och där avvikelse skrevs under 2009. Syftet var att undersöka om fallrisbedömning utförts samt vilka fallpreventiva åtgärder som varit insatta. Resultatet visade bland annat på en del brister i följsamhet, hos 41.2 % av patienterna fanns ingen fallriskbedömning gjord före patientens fall och endast hos 22.4 % av patienterna utfördes fallriskbedömning inom 24 timmar efter inläggning på vårdavdelningen. Åtgärder kopplat till gångförmåga var frekvent förekommande medan andra åtgärder relaterat till bland annat syn och yttre omständigheter sällan eller aldrig dokumenterades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Månsson, Ania
supervisor
organization
alternative title
En retrospektiv granskning av patientjournaler där fall registrerats som avvikelse.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stratify, fall, dokumentation, avvikelse, sjuksköterska, äldre, inneliggande, bedömningsinstrument, följsamhet
language
Swedish
id
2531187
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531187,
 abstract   = {Med stigande ålder ökar risken för att drabbas av ett fall med risk för efterföljande skada. Det är av största vikt att sjukvårdspersonal utför fallriskbedömning på patienter över 65 år inom ett dygn efter inskrivning på avdelning. För att åtgärder ska kunna planeras, genomföras och utvärderas är det även väsentligt att dokumentation utförs. I studien undersöktes patientjournaler från tre närsjukvårdsavdelningar i Skåne där fall förekommit och där avvikelse skrevs under 2009. Syftet var att undersöka om fallrisbedömning utförts samt vilka fallpreventiva åtgärder som varit insatta. Resultatet visade bland annat på en del brister i följsamhet, hos 41.2 % av patienterna fanns ingen fallriskbedömning gjord före patientens fall och endast hos 22.4 % av patienterna utfördes fallriskbedömning inom 24 timmar efter inläggning på vårdavdelningen. Åtgärder kopplat till gångförmåga var frekvent förekommande medan andra åtgärder relaterat till bland annat syn och yttre omständigheter sällan eller aldrig dokumenterades.},
 author    = {Månsson, Ania},
 keyword   = {stratify, fall, dokumentation, avvikelse, sjuksköterska, äldre, inneliggande, bedömningsinstrument, följsamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förekomst av fallriskbedömning på patienter över 65 år som fallit},
 year     = {2011},
}