Advanced

Sjuksköterskans stöd i rökavvänjning till patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Backman Möller, Josefine and Törnkvist, Mikaela (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
År 2020 kommer kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) enligt prognos att vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen. I Sverige är åtta procent av befolkningen över 50 år drabbade av KOL. Sjukdomen går inte att bota men sjukdomsförloppet går att hejda om man slutar röka. Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans roll i att stödja patienterna med KOL i rökavvänjning. Elva vetenskapliga artiklar valdes ut och analyserades, som vidare sammanställdes till ett resultat. Det framkom att patienternas motivation till rökavvänjning har en stor betydelse för om patienten ska lyckas bli rökfri. Sjuksköterskan måste skräddarsy sin rådgivning utifrån varje patients behov. Intensiv rådgivning på sjukhus och på vårdcentraler har... (More)
År 2020 kommer kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) enligt prognos att vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen. I Sverige är åtta procent av befolkningen över 50 år drabbade av KOL. Sjukdomen går inte att bota men sjukdomsförloppet går att hejda om man slutar röka. Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans roll i att stödja patienterna med KOL i rökavvänjning. Elva vetenskapliga artiklar valdes ut och analyserades, som vidare sammanställdes till ett resultat. Det framkom att patienternas motivation till rökavvänjning har en stor betydelse för om patienten ska lyckas bli rökfri. Sjuksköterskan måste skräddarsy sin rådgivning utifrån varje patients behov. Intensiv rådgivning på sjukhus och på vårdcentraler har bidragit till fler rökfria patienter, jämfört med patienter som tagit del av ordinär rådgivning. Att använda sig av spirometri kombinerat med rådgivning har resulterat i att majoriteten av patienterna fått ökad motivation till rökstopp och slutat röka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Backman Möller, Josefine and Törnkvist, Mikaela
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), motivation, rådgivning, rökavvänjning
language
Swedish
id
2531201
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531201,
 abstract   = {År 2020 kommer kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) enligt prognos att vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen. I Sverige är åtta procent av befolkningen över 50 år drabbade av KOL. Sjukdomen går inte att bota men sjukdomsförloppet går att hejda om man slutar röka. Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans roll i att stödja patienterna med KOL i rökavvänjning. Elva vetenskapliga artiklar valdes ut och analyserades, som vidare sammanställdes till ett resultat. Det framkom att patienternas motivation till rökavvänjning har en stor betydelse för om patienten ska lyckas bli rökfri. Sjuksköterskan måste skräddarsy sin rådgivning utifrån varje patients behov. Intensiv rådgivning på sjukhus och på vårdcentraler har bidragit till fler rökfria patienter, jämfört med patienter som tagit del av ordinär rådgivning. Att använda sig av spirometri kombinerat med rådgivning har resulterat i att majoriteten av patienterna fått ökad motivation till rökstopp och slutat röka.},
 author    = {Backman Möller, Josefine and Törnkvist, Mikaela},
 keyword   = {kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), motivation, rådgivning, rökavvänjning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans stöd i rökavvänjning till patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom},
 year     = {2011},
}