Advanced

Trycksår

Darud, Malin and Hermansson, Sandra (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Trycksår är en vanlig komplikation till vård och behandling. Ett trycksår innebär ett lidande för patienten och stora kostnader för hälso- och sjukvården. Prevalensen på de svenska sjukhusen ligger idag mellan 19-27% och kommer troligtvis att öka i takt med att antalet äldre multisjuka ökar. Syftet med studien var att undersöka prevalensen av trycksår på tre avdelningar. Vidare var syftet att bedöma förekommande trycksårskategorier, undersöka frekvensen av riskbedömningar samt vilka och i vilken utsträckning preventiva åtgärder vidtagits. Studien genomfördes som en observationsstudie där patienter helkroppsundersöktes och journaler granskades. Resultatet visade att 41,4% av patienterna led av trycksår och att kategori 1 var mest... (More)
Trycksår är en vanlig komplikation till vård och behandling. Ett trycksår innebär ett lidande för patienten och stora kostnader för hälso- och sjukvården. Prevalensen på de svenska sjukhusen ligger idag mellan 19-27% och kommer troligtvis att öka i takt med att antalet äldre multisjuka ökar. Syftet med studien var att undersöka prevalensen av trycksår på tre avdelningar. Vidare var syftet att bedöma förekommande trycksårskategorier, undersöka frekvensen av riskbedömningar samt vilka och i vilken utsträckning preventiva åtgärder vidtagits. Studien genomfördes som en observationsstudie där patienter helkroppsundersöktes och journaler granskades. Resultatet visade att 41,4% av patienterna led av trycksår och att kategori 1 var mest förkommande. Antalet riskbedömningar var lågt och de preventiva åtgärderna som förekom var främst förebyggande och behandlande madrasser. Omvårdnadspersonal bör rutinmässigt undersöka patienter gällande trycksår, uppmärksamma riskpatienter samt använda preventiva åtgärder i större utsträckning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Darud, Malin and Hermansson, Sandra
supervisor
organization
alternative title
En punktprevalensstudie gällande förekomst, kategorisering, prevention och riskbedömning.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
trycksår, trycksårsprevalens, prevention, riskbedömning
language
Swedish
id
2531206
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531206,
 abstract   = {Trycksår är en vanlig komplikation till vård och behandling. Ett trycksår innebär ett lidande för patienten och stora kostnader för hälso- och sjukvården. Prevalensen på de svenska sjukhusen ligger idag mellan 19-27% och kommer troligtvis att öka i takt med att antalet äldre multisjuka ökar. Syftet med studien var att undersöka prevalensen av trycksår på tre avdelningar. Vidare var syftet att bedöma förekommande trycksårskategorier, undersöka frekvensen av riskbedömningar samt vilka och i vilken utsträckning preventiva åtgärder vidtagits. Studien genomfördes som en observationsstudie där patienter helkroppsundersöktes och journaler granskades. Resultatet visade att 41,4% av patienterna led av trycksår och att kategori 1 var mest förkommande. Antalet riskbedömningar var lågt och de preventiva åtgärderna som förekom var främst förebyggande och behandlande madrasser. Omvårdnadspersonal bör rutinmässigt undersöka patienter gällande trycksår, uppmärksamma riskpatienter samt använda preventiva åtgärder i större utsträckning.},
 author    = {Darud, Malin and Hermansson, Sandra},
 keyword   = {trycksår, trycksårsprevalens, prevention, riskbedömning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trycksår},
 year     = {2011},
}