Advanced

Vårdpersonals följsamhet till basala hygienrutiner

Andersson, Ulrika, Johansson, Lina and Malm, Jenny (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Vårdrelaterade infektioner är vanliga komplikationer som drabbar ungefär tio procent av de inneliggande patienterna på sjukhus och orsakar onödigt lidande samt ger ökade vårdkostnader. Genom att följa riktlinjer för basala hygienrutiner enligt SOSFS 2007:19 2§ kan vårdpersonal minska vårdrelaterade infektioner. Syftet med studien var att undersöka följsamheten av basala hygienföreskrifter hos undersköterskor, sjuksköterskor och läkare på Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund. Metoden grundar sig på att sammanställa redan utförda observationer på SUS/Lund. Totalt observerades 1943 personer. Resultatet visar att de finns förbättringar att göra i samtliga moment som observerats hos alla yrkesgrupper. Resultatet för undersköterskor och... (More)
Vårdrelaterade infektioner är vanliga komplikationer som drabbar ungefär tio procent av de inneliggande patienterna på sjukhus och orsakar onödigt lidande samt ger ökade vårdkostnader. Genom att följa riktlinjer för basala hygienrutiner enligt SOSFS 2007:19 2§ kan vårdpersonal minska vårdrelaterade infektioner. Syftet med studien var att undersöka följsamheten av basala hygienföreskrifter hos undersköterskor, sjuksköterskor och läkare på Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund. Metoden grundar sig på att sammanställa redan utförda observationer på SUS/Lund. Totalt observerades 1943 personer. Resultatet visar att de finns förbättringar att göra i samtliga moment som observerats hos alla yrkesgrupper. Resultatet för undersköterskor och sjuksköterskor var likvärdigt och de hade förhållandevis bra följsamhet. Läkarna hade överlag sämre följsamhet än övriga yrkesgrupper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ulrika, Johansson, Lina and Malm, Jenny
supervisor
organization
alternative title
Resultatet av en observationsstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
basala hygienrutiner, riktlinjer, följsamhet, vårdrelaterade infektioner, yrkeskategorier
language
Swedish
id
2531211
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531211,
 abstract   = {Vårdrelaterade infektioner är vanliga komplikationer som drabbar ungefär tio procent av de inneliggande patienterna på sjukhus och orsakar onödigt lidande samt ger ökade vårdkostnader. Genom att följa riktlinjer för basala hygienrutiner enligt SOSFS 2007:19 2§ kan vårdpersonal minska vårdrelaterade infektioner. Syftet med studien var att undersöka följsamheten av basala hygienföreskrifter hos undersköterskor, sjuksköterskor och läkare på Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund. Metoden grundar sig på att sammanställa redan utförda observationer på SUS/Lund. Totalt observerades 1943 personer. Resultatet visar att de finns förbättringar att göra i samtliga moment som observerats hos alla yrkesgrupper. Resultatet för undersköterskor och sjuksköterskor var likvärdigt och de hade förhållandevis bra följsamhet. Läkarna hade överlag sämre följsamhet än övriga yrkesgrupper.},
 author    = {Andersson, Ulrika, Johansson, Lina and Malm, Jenny},
 keyword   = {basala hygienrutiner, riktlinjer, följsamhet, vårdrelaterade infektioner, yrkeskategorier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdpersonals följsamhet till basala hygienrutiner},
 year     = {2011},
}