Advanced

Bemötande från vårdpersonal inom den psykiatriska slutenvården

Benderix, Emmy; Nilsson, Elise and Persson, Lynn (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
I den hälsofrämjande omvårdnaden anses idag bemötande ha störst betydelse. Ett gott bemötande uppnås bland annat genom att vårdpersonal agerar empatiskt, respektfullt, lyhört och hänsynsfullt. Det kräver även att patientens integritet och värdighet beaktas. Upplevelsen av ett dåligt bemötande kan reducera möjligheterna för psykiskt sjuka att tillfriskna. Syftet med studien var att utifrån ett patientperspektiv undersöka upplevelsen och betydelsen av bemötandet från vårdpersonal på slutna psykiatriska avdelningar. Studien genomfördes med hjälp av en enkät som består av fem påståenden berörande olika aspekter av bemötande. Sammanfattningsvis visade studien att patienterna som deltog överlag upplevde att de blev gott bemötta av vårdpersonal.... (More)
I den hälsofrämjande omvårdnaden anses idag bemötande ha störst betydelse. Ett gott bemötande uppnås bland annat genom att vårdpersonal agerar empatiskt, respektfullt, lyhört och hänsynsfullt. Det kräver även att patientens integritet och värdighet beaktas. Upplevelsen av ett dåligt bemötande kan reducera möjligheterna för psykiskt sjuka att tillfriskna. Syftet med studien var att utifrån ett patientperspektiv undersöka upplevelsen och betydelsen av bemötandet från vårdpersonal på slutna psykiatriska avdelningar. Studien genomfördes med hjälp av en enkät som består av fem påståenden berörande olika aspekter av bemötande. Sammanfattningsvis visade studien att patienterna som deltog överlag upplevde att de blev gott bemötta av vårdpersonal. Ett stort antal patienter upplevde dock inte att de var delaktiga i sin egen vård och flera ansåg inte heller att det var av så stor betydelse. Männen var överlag mer nöjda än kvinnorna med alla delar av bemötandet men ingen signifikant skillnad fanns gällande hur betydelsefullt det upplevdes vara könen sinsemellan. Studien fann också en korrelation mellan en stigande ålder och upplevelsen av att vara bra bemött men inte heller här fanns någon signifikant skillnad i olika åldrar gällande hur betydelsefullt det upplevdes vara. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Benderix, Emmy; Nilsson, Elise and Persson, Lynn
supervisor
organization
alternative title
Ett patientperspektiv.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bemötande, patientperspektiv, KUPP, psykiatri, slutenvård
language
Swedish
id
2531216
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531216,
 abstract   = {I den hälsofrämjande omvårdnaden anses idag bemötande ha störst betydelse. Ett gott bemötande uppnås bland annat genom att vårdpersonal agerar empatiskt, respektfullt, lyhört och hänsynsfullt. Det kräver även att patientens integritet och värdighet beaktas. Upplevelsen av ett dåligt bemötande kan reducera möjligheterna för psykiskt sjuka att tillfriskna. Syftet med studien var att utifrån ett patientperspektiv undersöka upplevelsen och betydelsen av bemötandet från vårdpersonal på slutna psykiatriska avdelningar. Studien genomfördes med hjälp av en enkät som består av fem påståenden berörande olika aspekter av bemötande. Sammanfattningsvis visade studien att patienterna som deltog överlag upplevde att de blev gott bemötta av vårdpersonal. Ett stort antal patienter upplevde dock inte att de var delaktiga i sin egen vård och flera ansåg inte heller att det var av så stor betydelse. Männen var överlag mer nöjda än kvinnorna med alla delar av bemötandet men ingen signifikant skillnad fanns gällande hur betydelsefullt det upplevdes vara könen sinsemellan. Studien fann också en korrelation mellan en stigande ålder och upplevelsen av att vara bra bemött men inte heller här fanns någon signifikant skillnad i olika åldrar gällande hur betydelsefullt det upplevdes vara.},
 author    = {Benderix, Emmy and Nilsson, Elise and Persson, Lynn},
 keyword   = {bemötande, patientperspektiv, KUPP, psykiatri, slutenvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bemötande från vårdpersonal inom den psykiatriska slutenvården},
 year     = {2011},
}