Advanced

Intensivvård ur ett genusperspektiv

Petersson, Ulrika and Sobiecki, Dariusz (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Många studier visar att det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller olika aspekter av sjukvård. Kunskaperna är dock begränsade avseende genusaspekter på intensivvård i Sverige. Syftet med denna studie var att utifrån genusperspektiv beskriva vuxna patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. Data registrerade i Svenska Intesivvårdsregistret från samtliga vårdtillfällen under ett års tid (n=695) analyserades kvantitativt. Resultat visade överrepresentation av män (62,2 %) som intensivvårdspatienter. Mortaliteten var totalt 9,9 % och var högre bland män (11,8 %) jämfört med kvinnor (6,8 %). Det var inga signifikanta skillnader mellan könen när det gäller vårdtid, diagnos och sjukdomsgrad.... (More)
Många studier visar att det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller olika aspekter av sjukvård. Kunskaperna är dock begränsade avseende genusaspekter på intensivvård i Sverige. Syftet med denna studie var att utifrån genusperspektiv beskriva vuxna patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. Data registrerade i Svenska Intesivvårdsregistret från samtliga vårdtillfällen under ett års tid (n=695) analyserades kvantitativt. Resultat visade överrepresentation av män (62,2 %) som intensivvårdspatienter. Mortaliteten var totalt 9,9 % och var högre bland män (11,8 %) jämfört med kvinnor (6,8 %). Det var inga signifikanta skillnader mellan könen när det gäller vårdtid, diagnos och sjukdomsgrad. Denna studie har visat att det är fler män än kvinnor som är intensivvårdspatienter och att det är fler män som dör under vistelse på en intensivvårdsavdelning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Ulrika and Sobiecki, Dariusz
supervisor
organization
alternative title
En registerstudie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
genusperspektiv, intensivårdspatient, mortalitet, behandlings frekvens
language
Swedish
id
2531280
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531280,
 abstract   = {Många studier visar att det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller olika aspekter av sjukvård. Kunskaperna är dock begränsade avseende genusaspekter på intensivvård i Sverige. Syftet med denna studie var att utifrån genusperspektiv beskriva vuxna patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. Data registrerade i Svenska Intesivvårdsregistret från samtliga vårdtillfällen under ett års tid (n=695) analyserades kvantitativt. Resultat visade överrepresentation av män (62,2 %) som intensivvårdspatienter. Mortaliteten var totalt 9,9 % och var högre bland män (11,8 %) jämfört med kvinnor (6,8 %). Det var inga signifikanta skillnader mellan könen när det gäller vårdtid, diagnos och sjukdomsgrad. Denna studie har visat att det är fler män än kvinnor som är intensivvårdspatienter och att det är fler män som dör under vistelse på en intensivvårdsavdelning.},
 author    = {Petersson, Ulrika and Sobiecki, Dariusz},
 keyword   = {genusperspektiv, intensivårdspatient, mortalitet, behandlings frekvens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intensivvård ur ett genusperspektiv},
 year     = {2011},
}