Advanced

Bemötande i vården - ur ett könsperspektiv

Sundén Eriksson, Charlotte (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Ett bra bemötande från vården är viktigt för hur patienten kommer att uppfatta den fortsatta kontakten. Vad som är ett bra bemötande är individuellt och styrs av olika strukturer, där könsperspektivet är en sådan struktur. Syftet med föreliggande studie var att belysa bemötande i vården ur ett könsperspektiv. Data inhämtades från en enkätstudie som gjordes år 2006. Resultatet visade att knappt 40 procent av deltagarna uppfattat att de blivit illa bemötta någon gång. Det var signifikant fler kvinnor än män och signifikant fler yngre kvinnor än yngre män som uppfattat att de blivit illa bemötta. Multipla logiska regressionsanalyser, uppdelat på kvinnor och män, visade ett signifikant samband mellan uppfattningen av att bli illa bemött,... (More)
Ett bra bemötande från vården är viktigt för hur patienten kommer att uppfatta den fortsatta kontakten. Vad som är ett bra bemötande är individuellt och styrs av olika strukturer, där könsperspektivet är en sådan struktur. Syftet med föreliggande studie var att belysa bemötande i vården ur ett könsperspektiv. Data inhämtades från en enkätstudie som gjordes år 2006. Resultatet visade att knappt 40 procent av deltagarna uppfattat att de blivit illa bemötta någon gång. Det var signifikant fler kvinnor än män och signifikant fler yngre kvinnor än yngre män som uppfattat att de blivit illa bemötta. Multipla logiska regressionsanalyser, uppdelat på kvinnor och män, visade ett signifikant samband mellan uppfattningen av att bli illa bemött, utbildningsnivå, och olika symtom/hälsobesvär. Konklusionen är att det brister i bemötandet av patienter i svensk hälso- och sjukvård och då främst gentemot yngre kvinnor. Könsperspektivet är något som personal inom vårdsektorn bör få kunskap om. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundén Eriksson, Charlotte
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
bemötande, hälso- och sjukvård, könsperspektiv
language
Swedish
id
2531286
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531286,
 abstract   = {Ett bra bemötande från vården är viktigt för hur patienten kommer att uppfatta den fortsatta kontakten. Vad som är ett bra bemötande är individuellt och styrs av olika strukturer, där könsperspektivet är en sådan struktur. Syftet med föreliggande studie var att belysa bemötande i vården ur ett könsperspektiv. Data inhämtades från en enkätstudie som gjordes år 2006. Resultatet visade att knappt 40 procent av deltagarna uppfattat att de blivit illa bemötta någon gång. Det var signifikant fler kvinnor än män och signifikant fler yngre kvinnor än yngre män som uppfattat att de blivit illa bemötta. Multipla logiska regressionsanalyser, uppdelat på kvinnor och män, visade ett signifikant samband mellan uppfattningen av att bli illa bemött, utbildningsnivå, och olika symtom/hälsobesvär. Konklusionen är att det brister i bemötandet av patienter i svensk hälso- och sjukvård och då främst gentemot yngre kvinnor. Könsperspektivet är något som personal inom vårdsektorn bör få kunskap om.},
 author    = {Sundén Eriksson, Charlotte},
 keyword   = {bemötande, hälso- och sjukvård, könsperspektiv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bemötande i vården - ur ett könsperspektiv},
 year     = {2011},
}