Advanced

Pappors inställning till barnhälsovårdens föräldragrupper

Birkner, Anna and Liljekvist, Anna I. (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Jämlikhet och delad föräldraledighet har idag en framträdande ställning i den svenska politikens agenda. Pappor betraktas som lika del av föräldraskapet som mammor. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva pappors upplevda behov av och inställning till deltagande i föräldragrupper. Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes med 15 småbarnspappor om deras syn på föräldragrupper och deras upplevda behov av deltagande. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Resultat: Temat Behov av deltagande i föräldragrupp och positiv inställning till barnhälsovårdens föräldragrupper men samhälleliga och kulturella hinder förekom framkom liksom följande fem kategorier: utbildning och information,... (More)
Jämlikhet och delad föräldraledighet har idag en framträdande ställning i den svenska politikens agenda. Pappor betraktas som lika del av föräldraskapet som mammor. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva pappors upplevda behov av och inställning till deltagande i föräldragrupper. Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes med 15 småbarnspappor om deras syn på föräldragrupper och deras upplevda behov av deltagande. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Resultat: Temat Behov av deltagande i föräldragrupp och positiv inställning till barnhälsovårdens föräldragrupper men samhälleliga och kulturella hinder förekom framkom liksom följande fem kategorier: utbildning och information, socialt behov, delaktighet i föräldrarollen, utformning av föräldragrupper och kulturella och samhälleliga attityder och hinder till pappors deltagande i föräldragrupp. Anledningar till det låga deltagandet i föräldragrupper bland pappor uppgavs vara svårigheter att kombinera deltagande med arbete samt att grupperna redan var avslutade då pappor påbörjade sin föräldraledighet. Dessutom uppgav flera av informanterna att dagens utformning för dem föreföll rikta sig mestadels till mammor vilket hade en negativ påverkan på lusten att delta. Konklusion: Behov av deltagande finns men föräldragrupperna bör utformas så att de blir mer tillgängliga för pappor med ett familjeorienterat synsätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Birkner, Anna and Liljekvist, Anna I.
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ intervjustudie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
barnhälsovårdens föräldragrupper, pappagrupper, behov, kvalitativ metod
language
Swedish
id
2531290
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531290,
 abstract   = {Jämlikhet och delad föräldraledighet har idag en framträdande ställning i den svenska politikens agenda. Pappor betraktas som lika del av föräldraskapet som mammor. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva pappors upplevda behov av och inställning till deltagande i föräldragrupper. Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes med 15 småbarnspappor om deras syn på föräldragrupper och deras upplevda behov av deltagande. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Resultat: Temat Behov av deltagande i föräldragrupp och positiv inställning till barnhälsovårdens föräldragrupper men samhälleliga och kulturella hinder förekom framkom liksom följande fem kategorier: utbildning och information, socialt behov, delaktighet i föräldrarollen, utformning av föräldragrupper och kulturella och samhälleliga attityder och hinder till pappors deltagande i föräldragrupp. Anledningar till det låga deltagandet i föräldragrupper bland pappor uppgavs vara svårigheter att kombinera deltagande med arbete samt att grupperna redan var avslutade då pappor påbörjade sin föräldraledighet. Dessutom uppgav flera av informanterna att dagens utformning för dem föreföll rikta sig mestadels till mammor vilket hade en negativ påverkan på lusten att delta. Konklusion: Behov av deltagande finns men föräldragrupperna bör utformas så att de blir mer tillgängliga för pappor med ett familjeorienterat synsätt.},
 author    = {Birkner, Anna and Liljekvist, Anna I.},
 keyword   = {barnhälsovårdens föräldragrupper, pappagrupper, behov, kvalitativ metod},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pappors inställning till barnhälsovårdens föräldragrupper},
 year     = {2011},
}