Advanced

När patienten inte har behov av ambulanstransport

Jogeland, Lina and Leo, Magnus (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Studier har visat att ambulanssjukvården inte utnyttjas optimalt. Personer med mindre akuta åkommor ringer efter och erhåller ambulanstransport. Ambulanssjuksköterskan ställs här inför ett möte där hans/hennes kompetens hade kunnat användas någon annanstanns. En kvalitativ intervjustudie med tolv ambulanssjuksköterskor genomfördes med syfte att belysa deras upplevelser i detta möte. Innehållsanalys var den metod som användes, och meningsbärande textenheter formades via kategorier till tre huvudkategorier; Ambulanssjuksköterskans ambivalenta upplevelser i sitt arbete, Stöd – en viktig del för arbetstryggheten, Behov av utveckling för att möta framtiden. Informanterna upplevde ofta frustration mot patienterna, anhöriga, SOS Alarm och... (More)
Studier har visat att ambulanssjukvården inte utnyttjas optimalt. Personer med mindre akuta åkommor ringer efter och erhåller ambulanstransport. Ambulanssjuksköterskan ställs här inför ett möte där hans/hennes kompetens hade kunnat användas någon annanstanns. En kvalitativ intervjustudie med tolv ambulanssjuksköterskor genomfördes med syfte att belysa deras upplevelser i detta möte. Innehållsanalys var den metod som användes, och meningsbärande textenheter formades via kategorier till tre huvudkategorier; Ambulanssjuksköterskans ambivalenta upplevelser i sitt arbete, Stöd – en viktig del för arbetstryggheten, Behov av utveckling för att möta framtiden. Informanterna upplevde ofta frustration mot patienterna, anhöriga, SOS Alarm och Sjukvårdsupplysningen samtidigt som förståelse fanns för hur situationerna kunde uppstå. Ett helhetsperspektiv upplevdes viktigt att ha då det kunde vara annat än fysisk ohälsa som bidrog till att ambulanstransport ändå blev aktuellt. Även att ha en god samtalsteknik lyftes fram som viktigt. Skarpaste kritiken riktade informanterna mot avsaknaden av stöd från högre instans vid avvikelser och anmälan där de ansåg att personer hängdes ut. Informanterna efterfrågade en informationskampanj till allmänheten och övriga vårdinstanser kring vad ambulanssjukvården har för kapacitet och när den bör användas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jogeland, Lina and Leo, Magnus
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie om ambulans-sjuksköterskans upplevelse.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ambulanssjuksköterska, ambulanstransport, stöd, intervjustudie
language
Swedish
id
2531345
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531345,
 abstract   = {Studier har visat att ambulanssjukvården inte utnyttjas optimalt. Personer med mindre akuta åkommor ringer efter och erhåller ambulanstransport. Ambulanssjuksköterskan ställs här inför ett möte där hans/hennes kompetens hade kunnat användas någon annanstanns. En kvalitativ intervjustudie med tolv ambulanssjuksköterskor genomfördes med syfte att belysa deras upplevelser i detta möte. Innehållsanalys var den metod som användes, och meningsbärande textenheter formades via kategorier till tre huvudkategorier; Ambulanssjuksköterskans ambivalenta upplevelser i sitt arbete, Stöd – en viktig del för arbetstryggheten, Behov av utveckling för att möta framtiden. Informanterna upplevde ofta frustration mot patienterna, anhöriga, SOS Alarm och Sjukvårdsupplysningen samtidigt som förståelse fanns för hur situationerna kunde uppstå. Ett helhetsperspektiv upplevdes viktigt att ha då det kunde vara annat än fysisk ohälsa som bidrog till att ambulanstransport ändå blev aktuellt. Även att ha en god samtalsteknik lyftes fram som viktigt. Skarpaste kritiken riktade informanterna mot avsaknaden av stöd från högre instans vid avvikelser och anmälan där de ansåg att personer hängdes ut. Informanterna efterfrågade en informationskampanj till allmänheten och övriga vårdinstanser kring vad ambulanssjukvården har för kapacitet och när den bör användas.},
 author    = {Jogeland, Lina and Leo, Magnus},
 keyword   = {ambulanssjuksköterska, ambulanstransport, stöd, intervjustudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När patienten inte har behov av ambulanstransport},
 year     = {2011},
}