Advanced

När kommunikarionen brister

Dalkvist, Anna; Gunnarsson, Tommy and Österholm Mörlin, Josefin (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Invandringen till Sverige ökar stadigt och vårdpersonal idag kommer i kontakt med patienter från hela världen. Syftet med studien var att belysa svensktalande sjuksköterskors tillvägagångssätt vid kommunikation i det dagliga omvårdnadsarbetet gällande icke svensktalande patienter. Syftet var även att ta reda på vilket stöd och vilka resurser sjuksköterskorna eventuellt har eller upplever sig behöva för att öka patientsäkerheten för denna patientgrupp.Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie på ett mindre sjukhus i Skåne, vilket är en av Sveriges invandrartätaste regioner. I studien framkommer att auktoriserade tolkar inte utnyttjas av sjuksköterskorna i det dagliga omvårdnadsarbetet, utan bara vid läkarsamtal eller då problem... (More)
Invandringen till Sverige ökar stadigt och vårdpersonal idag kommer i kontakt med patienter från hela världen. Syftet med studien var att belysa svensktalande sjuksköterskors tillvägagångssätt vid kommunikation i det dagliga omvårdnadsarbetet gällande icke svensktalande patienter. Syftet var även att ta reda på vilket stöd och vilka resurser sjuksköterskorna eventuellt har eller upplever sig behöva för att öka patientsäkerheten för denna patientgrupp.Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie på ett mindre sjukhus i Skåne, vilket är en av Sveriges invandrartätaste regioner. I studien framkommer att auktoriserade tolkar inte utnyttjas av sjuksköterskorna i det dagliga omvårdnadsarbetet, utan bara vid läkarsamtal eller då problem uppstår. Istället har sjuksköterskorna utvecklat ett inofficiellt tolksystem, där personal används som tolkar, för att få vardagen att fungera. Även anhöriga, internet och kroppsspråk används för att fylla behovet av kommunikation i omvårdnadsarbetet. Studien visar även att sjuksköterskorna oroar sig över patientsäkerheten och upplever känslor av frustration i mötet med de icke svensktalande patienterna. Det framkommer i intervjuerna att behovet av verktyg samt ett tydligare stöd från ledningen är önskvärt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dalkvist, Anna; Gunnarsson, Tommy and Österholm Mörlin, Josefin
supervisor
organization
alternative title
Den svenska sjuksköterskans möte med icke svensktalande patienter ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
transkulturell omvårdnad, patientsäkerhet, sjuksköterskor, tolk
language
Swedish
id
2531365
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531365,
 abstract   = {Invandringen till Sverige ökar stadigt och vårdpersonal idag kommer i kontakt med patienter från hela världen. Syftet med studien var att belysa svensktalande sjuksköterskors tillvägagångssätt vid kommunikation i det dagliga omvårdnadsarbetet gällande icke svensktalande patienter. Syftet var även att ta reda på vilket stöd och vilka resurser sjuksköterskorna eventuellt har eller upplever sig behöva för att öka patientsäkerheten för denna patientgrupp.Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie på ett mindre sjukhus i Skåne, vilket är en av Sveriges invandrartätaste regioner. I studien framkommer att auktoriserade tolkar inte utnyttjas av sjuksköterskorna i det dagliga omvårdnadsarbetet, utan bara vid läkarsamtal eller då problem uppstår. Istället har sjuksköterskorna utvecklat ett inofficiellt tolksystem, där personal används som tolkar, för att få vardagen att fungera. Även anhöriga, internet och kroppsspråk används för att fylla behovet av kommunikation i omvårdnadsarbetet. Studien visar även att sjuksköterskorna oroar sig över patientsäkerheten och upplever känslor av frustration i mötet med de icke svensktalande patienterna. Det framkommer i intervjuerna att behovet av verktyg samt ett tydligare stöd från ledningen är önskvärt.},
 author    = {Dalkvist, Anna and Gunnarsson, Tommy and Österholm Mörlin, Josefin},
 keyword   = {transkulturell omvårdnad, patientsäkerhet, sjuksköterskor, tolk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När kommunikarionen brister},
 year     = {2011},
}