Advanced

Kvinnors upplevelse av mr-mammografiundersökning

Kaori Murata (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
MR-mammografi är en dynamisk undersökning där ett intravenöst kontrastmedel används och är idag en tilläggsmetod till mammografi och ultraljud. MR-mammografi kan skapa såväl psykiska som fysiska besvär som kan förknippas med osäkerhet om kommande diagnos och att genomgå själva undersökningen. Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser i samband med MR-mammografiundersökning samt hur röntgensjuksköterskan kan påverka dessa upplevelser. Sammanlagt elva artiklar granskades och analyserades. I resultaten identifierades tre huvudkategorier: kvinnors upplevelse av psykiska reaktioner, information och omvårdnad i samband med MR-mammografi. Två subteman kom fram till sjukdomsrelaterad oro och klaustrofobi, panikattacker.... (More)
MR-mammografi är en dynamisk undersökning där ett intravenöst kontrastmedel används och är idag en tilläggsmetod till mammografi och ultraljud. MR-mammografi kan skapa såväl psykiska som fysiska besvär som kan förknippas med osäkerhet om kommande diagnos och att genomgå själva undersökningen. Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser i samband med MR-mammografiundersökning samt hur röntgensjuksköterskan kan påverka dessa upplevelser. Sammanlagt elva artiklar granskades och analyserades. I resultaten identifierades tre huvudkategorier: kvinnors upplevelse av psykiska reaktioner, information och omvårdnad i samband med MR-mammografi. Två subteman kom fram till sjukdomsrelaterad oro och klaustrofobi, panikattacker. Studien visade att patienterna hade en redan förhöjd ångest före undersökningen på grund av en potentiell cancerdiagnos, och även psykiska faktorer såsom klaustrofobi och panikattack var ett stort hinder för vissa patienter att fortsätta undersökningen. Begränsad tillgänglighet till information framkallade även en känsla av oro och rädsla hos patienter. Utökad information och individanpassat omhändertagande från röntgensjuksköterska utgjorde en viktig del av undersökningsprocessen, och därmed trygghet och säkerhet till patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kaori Murata
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MR-bröst, MR-mammografi, kvinnor, upplevelse, information, omvårdnad
language
Swedish
id
2531392
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531392,
 abstract   = {MR-mammografi är en dynamisk undersökning där ett intravenöst kontrastmedel används och är idag en tilläggsmetod till mammografi och ultraljud. MR-mammografi kan skapa såväl psykiska som fysiska besvär som kan förknippas med osäkerhet om kommande diagnos och att genomgå själva undersökningen. Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser i samband med MR-mammografiundersökning samt hur röntgensjuksköterskan kan påverka dessa upplevelser. Sammanlagt elva artiklar granskades och analyserades. I resultaten identifierades tre huvudkategorier: kvinnors upplevelse av psykiska reaktioner, information och omvårdnad i samband med MR-mammografi. Två subteman kom fram till sjukdomsrelaterad oro och klaustrofobi, panikattacker. Studien visade att patienterna hade en redan förhöjd ångest före undersökningen på grund av en potentiell cancerdiagnos, och även psykiska faktorer såsom klaustrofobi och panikattack var ett stort hinder för vissa patienter att fortsätta undersökningen. Begränsad tillgänglighet till information framkallade även en känsla av oro och rädsla hos patienter. Utökad information och individanpassat omhändertagande från röntgensjuksköterska utgjorde en viktig del av undersökningsprocessen, och därmed trygghet och säkerhet till patienter.},
 author    = {Kaori Murata},
 keyword   = {MR-bröst, MR-mammografi, kvinnor, upplevelse, information, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnors upplevelse av mr-mammografiundersökning},
 year     = {2011},
}