Advanced

Barn som far illa - sjuksköterskors upplevelser av anmälan till socialtjänsten samt anmälningsplikten i barnhälsovården

Dahl Molander, Lisbet and Mallin, Linda (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Sjuksköterskor inom barnhälsovården är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ha gjort en anmälan till socialtjänsten avseende barn som far illa och hur de förhåller sig till anmälningsplikten i sin tjänst inom barnhälsovården. Intervjuer genomfördes med 12 sjuksköterskor. Innehållsanalys valdes som analysmetod. Resultatet visade att sjuksköterskorna är mer benägna att anmäla direkt vid fysisk misshandel än vid misstanke om omsorgssvikt. Sjuksköterskorna hade tilltro till att föräldrarna vill sitt barns bästa och arbetar därför aktivt med familjerna för att förvissa sig om familjernas situation samt att förebygga att barn... (More)
Sjuksköterskor inom barnhälsovården är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ha gjort en anmälan till socialtjänsten avseende barn som far illa och hur de förhåller sig till anmälningsplikten i sin tjänst inom barnhälsovården. Intervjuer genomfördes med 12 sjuksköterskor. Innehållsanalys valdes som analysmetod. Resultatet visade att sjuksköterskorna är mer benägna att anmäla direkt vid fysisk misshandel än vid misstanke om omsorgssvikt. Sjuksköterskorna hade tilltro till att föräldrarna vill sitt barns bästa och arbetar därför aktivt med familjerna för att förvissa sig om familjernas situation samt att förebygga att barn far illa i första hand. När detta arbete inte är tillräckligt utan en anmälan till socialtjänsten behöver göras söker sjuksköterskorna stöd hos kollegor. I vissa fall upplever sjuksköterskorna frustration över brister i samarbetet med socialtjänsten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl Molander, Lisbet and Mallin, Linda
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
anmälningsplikt, fysisk misshandel, omsorgssvikt, barnhälsovård, innehållsanalys
language
Swedish
id
2531439
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531439,
 abstract   = {Sjuksköterskor inom barnhälsovården är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ha gjort en anmälan till socialtjänsten avseende barn som far illa och hur de förhåller sig till anmälningsplikten i sin tjänst inom barnhälsovården. Intervjuer genomfördes med 12 sjuksköterskor. Innehållsanalys valdes som analysmetod. Resultatet visade att sjuksköterskorna är mer benägna att anmäla direkt vid fysisk misshandel än vid misstanke om omsorgssvikt. Sjuksköterskorna hade tilltro till att föräldrarna vill sitt barns bästa och arbetar därför aktivt med familjerna för att förvissa sig om familjernas situation samt att förebygga att barn far illa i första hand. När detta arbete inte är tillräckligt utan en anmälan till socialtjänsten behöver göras söker sjuksköterskorna stöd hos kollegor. I vissa fall upplever sjuksköterskorna frustration över brister i samarbetet med socialtjänsten.},
 author    = {Dahl Molander, Lisbet and Mallin, Linda},
 keyword   = {anmälningsplikt, fysisk misshandel, omsorgssvikt, barnhälsovård, innehållsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barn som far illa - sjuksköterskors upplevelser av anmälan till socialtjänsten samt anmälningsplikten i barnhälsovården},
 year     = {2011},
}