Advanced

Sjuksköterskors uppfattning om metts, ett svenskt triagesystem, avseende omhändertagande, kommunikation och dokumentation inom akutsjukvården.

Wilén, Ingrid (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Triagesystemet METTS infördes i Region Skåne 2010. Både ambulansverksamheten och sjukhusens akutmottagningar arbetar efter detta. Det innebär att man för första gången har ett gemensamt bedömnings-, prioriterings- och dokumenteringsunderlag inom de båda verksamheterna. Studier visar att METTS är effektivt, enkelt och säkert att arbeta med inne på sjukhusen. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor i ambulansen och på akutmottagningarna uppfattar arbetet med det gemensamma konceptet relaterat till säkerhet, samarbete, kommunikation och dokumentation. Metoden som användes var en kvantitativ undersökning med ett standardiserat, semistrukturerat frågeformulär. Resultatet visar att en övervägande andel av sjuksköterskorna... (More)
Triagesystemet METTS infördes i Region Skåne 2010. Både ambulansverksamheten och sjukhusens akutmottagningar arbetar efter detta. Det innebär att man för första gången har ett gemensamt bedömnings-, prioriterings- och dokumenteringsunderlag inom de båda verksamheterna. Studier visar att METTS är effektivt, enkelt och säkert att arbeta med inne på sjukhusen. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor i ambulansen och på akutmottagningarna uppfattar arbetet med det gemensamma konceptet relaterat till säkerhet, samarbete, kommunikation och dokumentation. Metoden som användes var en kvantitativ undersökning med ett standardiserat, semistrukturerat frågeformulär. Resultatet visar att en övervägande andel av sjuksköterskorna uppfattar METTS som positivt att arbeta med, framför allt för att de båda verksamheterna får ett gemensamt språk. En del negativa åsikter framkommer också, såsom svårigheter att hitta rätt sökorsak. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wilén, Ingrid
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
triagering, METTS, dokumentation, kommunikation, patientbedömning, akutmottagning, ambulans
language
Swedish
id
2531449
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531449,
 abstract   = {Triagesystemet METTS infördes i Region Skåne 2010. Både ambulansverksamheten och sjukhusens akutmottagningar arbetar efter detta. Det innebär att man för första gången har ett gemensamt bedömnings-, prioriterings- och dokumenteringsunderlag inom de båda verksamheterna. Studier visar att METTS är effektivt, enkelt och säkert att arbeta med inne på sjukhusen. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor i ambulansen och på akutmottagningarna uppfattar arbetet med det gemensamma konceptet relaterat till säkerhet, samarbete, kommunikation och dokumentation. Metoden som användes var en kvantitativ undersökning med ett standardiserat, semistrukturerat frågeformulär. Resultatet visar att en övervägande andel av sjuksköterskorna uppfattar METTS som positivt att arbeta med, framför allt för att de båda verksamheterna får ett gemensamt språk. En del negativa åsikter framkommer också, såsom svårigheter att hitta rätt sökorsak.},
 author    = {Wilén, Ingrid},
 keyword   = {triagering, METTS, dokumentation, kommunikation, patientbedömning, akutmottagning, ambulans},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors uppfattning om metts, ett svenskt triagesystem, avseende omhändertagande, kommunikation och dokumentation inom akutsjukvården.},
 year     = {2011},
}