Advanced

Taktil berörings inverkan på patienters välbefinnande under vårdtiden på intensivvårdsavdelning

Brorsson, Pia and Öhrn, Catarina (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att undersöka hur intensivvårdspatientens välbefinnande påverkas av taktil beröring. Studien genomfördes genom dokumentering av de fysiologiska parametrarna puls, blodtryck, syresättning samt andningsfrekvens och de psykologiska parametrarna dokumenterades genom patienternas skattning av välbefinnande före och efter den taktila beröringen. I samband med att patienterna var färdigbehandlade på intensivvårdsavdelningen genomfördes kvalitativa intervjuer. Dessa genomfördes med en kvalitativ metodansats. Sex patienter deltog i studien varav fem intervjuades. Innehållsanalys av materialet från intervjuerna gjordes och tre teman framkom. Resultatet visade ingen nämnvärd skillnad i de fysiologiska parametrarna. Resultatet... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur intensivvårdspatientens välbefinnande påverkas av taktil beröring. Studien genomfördes genom dokumentering av de fysiologiska parametrarna puls, blodtryck, syresättning samt andningsfrekvens och de psykologiska parametrarna dokumenterades genom patienternas skattning av välbefinnande före och efter den taktila beröringen. I samband med att patienterna var färdigbehandlade på intensivvårdsavdelningen genomfördes kvalitativa intervjuer. Dessa genomfördes med en kvalitativ metodansats. Sex patienter deltog i studien varav fem intervjuades. Innehållsanalys av materialet från intervjuerna gjordes och tre teman framkom. Resultatet visade ingen nämnvärd skillnad i de fysiologiska parametrarna. Resultatet från de psykologiska parametrarna visade att patienterna upplevde ett ökat välbefinnande efter den taktila beröringen. Studien visar att taktil beröring är möjlig att använda som ett komplement i omvårdnaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brorsson, Pia and Öhrn, Catarina
supervisor
organization
alternative title
En empirisk studie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
avslappning, intensivvårdavdelning, taktil beröring, patient, välbefinnande
language
Swedish
id
2531453
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531453,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka hur intensivvårdspatientens välbefinnande påverkas av taktil beröring. Studien genomfördes genom dokumentering av de fysiologiska parametrarna puls, blodtryck, syresättning samt andningsfrekvens och de psykologiska parametrarna dokumenterades genom patienternas skattning av välbefinnande före och efter den taktila beröringen. I samband med att patienterna var färdigbehandlade på intensivvårdsavdelningen genomfördes kvalitativa intervjuer. Dessa genomfördes med en kvalitativ metodansats. Sex patienter deltog i studien varav fem intervjuades. Innehållsanalys av materialet från intervjuerna gjordes och tre teman framkom. Resultatet visade ingen nämnvärd skillnad i de fysiologiska parametrarna. Resultatet från de psykologiska parametrarna visade att patienterna upplevde ett ökat välbefinnande efter den taktila beröringen. Studien visar att taktil beröring är möjlig att använda som ett komplement i omvårdnaden.},
 author    = {Brorsson, Pia and Öhrn, Catarina},
 keyword   = {avslappning, intensivvårdavdelning, taktil beröring, patient, välbefinnande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Taktil berörings inverkan på patienters välbefinnande under vårdtiden på intensivvårdsavdelning},
 year     = {2011},
}