Advanced

Förfarandet vid delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård

Bäck, Karl and Fors, Josef (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Socialstyrelsen har i flera rapporter lyft fram hanteringen av läkemedel i hemsjukvården som ett riskområde. Sjuksköterskor har en ytterst central roll i det för patientsäkerheten kritiska området att delegera läkemedelsöverlämnande. Föreliggande studies syfte var att utarbeta och pröva ett mätinstrument som kan användas för att, med fokus på patientsäkerheten, undersöka sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenhet av, och syn på, förfarandet vid delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård. Ett enkätformulär utarbetades och genomgick validitetsprövning i en fokusgrupp samt reliabilitetsprövning i ett test-retest. Enkäten användes även i en pilotstudie, vars resultat huvudsakligen indikerar att åsikten om... (More)
Socialstyrelsen har i flera rapporter lyft fram hanteringen av läkemedel i hemsjukvården som ett riskområde. Sjuksköterskor har en ytterst central roll i det för patientsäkerheten kritiska området att delegera läkemedelsöverlämnande. Föreliggande studies syfte var att utarbeta och pröva ett mätinstrument som kan användas för att, med fokus på patientsäkerheten, undersöka sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenhet av, och syn på, förfarandet vid delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård. Ett enkätformulär utarbetades och genomgick validitetsprövning i en fokusgrupp samt reliabilitetsprövning i ett test-retest. Enkäten användes även i en pilotstudie, vars resultat huvudsakligen indikerar att åsikten om kunskapstestets förmåga att ge en pålitlig bekräftelse på tillräcklig kunskapsnivå hade störst inverkan på respondenternas övergripande syn på patientsäkerheten. Problemområdet behöver utforskas vidare i större studier där fortsatt prövning av enkäten uppmuntras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bäck, Karl and Fors, Josef
supervisor
organization
alternative title
Med fokus på patientsäkerheten.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
sjuksköterskor, distriktssköterskor, delegering, läkemedel, kommunal hemsjukvård, patientsäkerhet, enkät
language
Swedish
id
2531458
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531458,
 abstract   = {Socialstyrelsen har i flera rapporter lyft fram hanteringen av läkemedel i hemsjukvården som ett riskområde. Sjuksköterskor har en ytterst central roll i det för patientsäkerheten kritiska området att delegera läkemedelsöverlämnande. Föreliggande studies syfte var att utarbeta och pröva ett mätinstrument som kan användas för att, med fokus på patientsäkerheten, undersöka sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenhet av, och syn på, förfarandet vid delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård. Ett enkätformulär utarbetades och genomgick validitetsprövning i en fokusgrupp samt reliabilitetsprövning i ett test-retest. Enkäten användes även i en pilotstudie, vars resultat huvudsakligen indikerar att åsikten om kunskapstestets förmåga att ge en pålitlig bekräftelse på tillräcklig kunskapsnivå hade störst inverkan på respondenternas övergripande syn på patientsäkerheten. Problemområdet behöver utforskas vidare i större studier där fortsatt prövning av enkäten uppmuntras.},
 author    = {Bäck, Karl and Fors, Josef},
 keyword   = {sjuksköterskor, distriktssköterskor, delegering, läkemedel, kommunal hemsjukvård, patientsäkerhet, enkät},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förfarandet vid delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård},
 year     = {2011},
}