Advanced

Vårda patienter med höftrevisionsplastik utifrån standardvårdplan

Loodin, Åsa (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
På ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund implementerades under hösten 2010 en reviderad standardvårdplan för patienter vårdade för höftrevisionsplastik.Syftet med studien var att granska vården av patienter opererade med höftrevisionsplastik som vårdats enligt en standardvårdplan och jämföra med patienter som inte vårdats enligt standardvårdplan.I en kvantitativ retrospektiv journalgranskningsstudie jämfördes 40 patienter som vårdats utan standardvårdplan med 20 patienter som vårdats med standardvårdplan.Resultatet visar att de som vårdats enligt standardvårdplan fick bättre information angående smärtlindring och VAS. De blev smärtskattade i större utsträckning och hade KAD färre antal timmar än patienterna i... (More)
På ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund implementerades under hösten 2010 en reviderad standardvårdplan för patienter vårdade för höftrevisionsplastik.Syftet med studien var att granska vården av patienter opererade med höftrevisionsplastik som vårdats enligt en standardvårdplan och jämföra med patienter som inte vårdats enligt standardvårdplan.I en kvantitativ retrospektiv journalgranskningsstudie jämfördes 40 patienter som vårdats utan standardvårdplan med 20 patienter som vårdats med standardvårdplan.Resultatet visar att de som vårdats enligt standardvårdplan fick bättre information angående smärtlindring och VAS. De blev smärtskattade i större utsträckning och hade KAD färre antal timmar än patienterna i kontrollgruppen, skillnaderna var statistiskt signifikanta. Information angående mobilisering och tiden från att patienten kom från operation till första mobilisering skiljde inte signifikant. Patienterna i interventionsgruppen var äldre, sjukare och hade något längre vårdtid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Loodin, Åsa
supervisor
organization
alternative title
En utvärdering vid ortopediska kliniken på Skånes Universitetssjukhus, Lund.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
standardvårdplan, höftrevisionsplastik, information, KAD, VAS, smärtskattning, utvärdering
language
Swedish
id
2531473
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531473,
 abstract   = {På ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund implementerades under hösten 2010 en reviderad standardvårdplan för patienter vårdade för höftrevisionsplastik.Syftet med studien var att granska vården av patienter opererade med höftrevisionsplastik som vårdats enligt en standardvårdplan och jämföra med patienter som inte vårdats enligt standardvårdplan.I en kvantitativ retrospektiv journalgranskningsstudie jämfördes 40 patienter som vårdats utan standardvårdplan med 20 patienter som vårdats med standardvårdplan.Resultatet visar att de som vårdats enligt standardvårdplan fick bättre information angående smärtlindring och VAS. De blev smärtskattade i större utsträckning och hade KAD färre antal timmar än patienterna i kontrollgruppen, skillnaderna var statistiskt signifikanta. Information angående mobilisering och tiden från att patienten kom från operation till första mobilisering skiljde inte signifikant. Patienterna i interventionsgruppen var äldre, sjukare och hade något längre vårdtid.},
 author    = {Loodin, Åsa},
 keyword   = {standardvårdplan, höftrevisionsplastik, information, KAD, VAS, smärtskattning, utvärdering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårda patienter med höftrevisionsplastik utifrån standardvårdplan},
 year     = {2011},
}