Advanced

Samband mellan psykisk ohälsa och övervikt hos vuxna

Jakobsen, Ida and Ljunggren, Elin (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Övervikt och psykisk ohälsa är vanligt förekommande och globala problem som drabbar allt fler människor, med stort lidande och ekonomiska konsekvenser som följd. Syftet med studien var att undersöka samband mellan övervikt och psykisk ohälsa i den vuxna befolkningen, avseende depression, oro och ångest. Studien genomfördes som en litteraturstudie. Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL och resulterade efter kvalitetsgranskning och bedömning i åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet av studien visade att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och övervikt hos vuxna, men hur detta samband ser ut divergerar. Studierna visade ett samband mellan depression och övervikt, medan sambandet mellan oro, ångest och... (More)
Övervikt och psykisk ohälsa är vanligt förekommande och globala problem som drabbar allt fler människor, med stort lidande och ekonomiska konsekvenser som följd. Syftet med studien var att undersöka samband mellan övervikt och psykisk ohälsa i den vuxna befolkningen, avseende depression, oro och ångest. Studien genomfördes som en litteraturstudie. Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL och resulterade efter kvalitetsgranskning och bedömning i åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet av studien visade att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och övervikt hos vuxna, men hur detta samband ser ut divergerar. Studierna visade ett samband mellan depression och övervikt, medan sambandet mellan oro, ångest och övervikt inte var lika tydligt. Konklusionen av studien visade att ett samband finns men att mer forskning behövs för att klargöra dess natur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakobsen, Ida and Ljunggren, Elin
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
övervikt, fetma, psykisk ohälsa, depression, oro, ångest, samband
language
Swedish
id
2531477
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531477,
 abstract   = {Övervikt och psykisk ohälsa är vanligt förekommande och globala problem som drabbar allt fler människor, med stort lidande och ekonomiska konsekvenser som följd. Syftet med studien var att undersöka samband mellan övervikt och psykisk ohälsa i den vuxna befolkningen, avseende depression, oro och ångest. Studien genomfördes som en litteraturstudie. Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL och resulterade efter kvalitetsgranskning och bedömning i åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet av studien visade att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och övervikt hos vuxna, men hur detta samband ser ut divergerar. Studierna visade ett samband mellan depression och övervikt, medan sambandet mellan oro, ångest och övervikt inte var lika tydligt. Konklusionen av studien visade att ett samband finns men att mer forskning behövs för att klargöra dess natur.},
 author    = {Jakobsen, Ida and Ljunggren, Elin},
 keyword   = {övervikt, fetma, psykisk ohälsa, depression, oro, ångest, samband},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samband mellan psykisk ohälsa och övervikt hos vuxna},
 year     = {2011},
}