Advanced

Prehospital identifiering, bedömning och omhändertagande av patient med akuta stroke symtom

Segerhag, Isabelle (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Det är viktigt att en snabb och säker identifiering görs av akuta strokesymtom då tiden är enavgörande faktor om propplösandebehandlingen, trombolys, ska kunna initieras.Syftet med studienvar att beskriva och belysa hur specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård går tillväga då de möterpatienter med misstänkt akut stroke. Det finns i dag ingen specifik bedömningsskala i vårdprogrammetRädda Hjärnan i Skåne för att undersöka akuta stroke symtom prehospitalt. Studien är en kvalitativintervjustudie med 14 specialistsjuksköterskor i Skåne. Studien är granskad och analyserad enligtinnehållsanalys. Resultatet visade på två tema och fem kategorier. De teman som framkom är ”en viljaatt göra rätt”, att kunna omhänderta strokepatienter på ett sådant... (More)
Det är viktigt att en snabb och säker identifiering görs av akuta strokesymtom då tiden är enavgörande faktor om propplösandebehandlingen, trombolys, ska kunna initieras.Syftet med studienvar att beskriva och belysa hur specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård går tillväga då de möterpatienter med misstänkt akut stroke. Det finns i dag ingen specifik bedömningsskala i vårdprogrammetRädda Hjärnan i Skåne för att undersöka akuta stroke symtom prehospitalt. Studien är en kvalitativintervjustudie med 14 specialistsjuksköterskor i Skåne. Studien är granskad och analyserad enligtinnehållsanalys. Resultatet visade på två tema och fem kategorier. De teman som framkom är ”en viljaatt göra rätt”, att kunna omhänderta strokepatienter på ett sådant sätt att de kan öka deras chanser attfå behandling i tid och ”specifik yrkeskunskap hur specialistsjuksköterska i ambulans gör i mötet hospatient med akuta strokesymtom”. Ur innehållsanalysen framträdde fem olika kategorier; Strategi föridentifiering, Situationsbedömning och handlingsberedskap, Prehospital vårdmiljö, Att larma in enRädda Hjärnan patient och Behov av utbildning,riktlinjer och bedömningsmall.Resultatet visade också att ett bedömningsinstrument för att identifiera akuta strokesymtomefterfrågas av specialistsjuksköterskorna i både utbildningen och i vårdprogrammet. Det visade ävenatt de geografiska skillnaderna som finns i Skåne påverkar strokeomhändertagandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Segerhag, Isabelle
supervisor
organization
alternative title
Kvalitativ intervjustudie med specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Skåne.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
acute stroke, ambulance, prehospital, scales
language
Swedish
id
2531482
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531482,
 abstract   = {Det är viktigt att en snabb och säker identifiering görs av akuta strokesymtom då tiden är enavgörande faktor om propplösandebehandlingen, trombolys, ska kunna initieras.Syftet med studienvar att beskriva och belysa hur specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård går tillväga då de möterpatienter med misstänkt akut stroke. Det finns i dag ingen specifik bedömningsskala i vårdprogrammetRädda Hjärnan i Skåne för att undersöka akuta stroke symtom prehospitalt. Studien är en kvalitativintervjustudie med 14 specialistsjuksköterskor i Skåne. Studien är granskad och analyserad enligtinnehållsanalys. Resultatet visade på två tema och fem kategorier. De teman som framkom är ”en viljaatt göra rätt”, att kunna omhänderta strokepatienter på ett sådant sätt att de kan öka deras chanser attfå behandling i tid och ”specifik yrkeskunskap hur specialistsjuksköterska i ambulans gör i mötet hospatient med akuta strokesymtom”. Ur innehållsanalysen framträdde fem olika kategorier; Strategi föridentifiering, Situationsbedömning och handlingsberedskap, Prehospital vårdmiljö, Att larma in enRädda Hjärnan patient och Behov av utbildning,riktlinjer och bedömningsmall.Resultatet visade också att ett bedömningsinstrument för att identifiera akuta strokesymtomefterfrågas av specialistsjuksköterskorna i både utbildningen och i vårdprogrammet. Det visade ävenatt de geografiska skillnaderna som finns i Skåne påverkar strokeomhändertagandet.},
 author    = {Segerhag, Isabelle},
 keyword   = {acute stroke, ambulance, prehospital, scales},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prehospital identifiering, bedömning och omhändertagande av patient med akuta stroke symtom},
 year     = {2011},
}