Advanced

Livskvalitet hos personer med demenssjukdom

Persson, Kristin (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Livskvalitet är en viktig aspekt vid utvärdering av demensvård men att bedöma livskvalitet hos personer med demenssjukdom kan innebära svårigheter och ofta används proxyskattning som komplement till självskattning. Proxy är en företrädare som känner personen med demenssjukdom väl. Denna empiriska intervjustudie där kvantitativ metod användes, syftade till att undersöka personer med demenssjukdoms livskvalitet samt att undersöka om det fanns skillnader i självskattning och proxyskattning. Studien visade, i likhet med andra studier, att proxybedömaren tenderade att skatta personer med demenssjukdoms livskvalitet lägre än vad den drabbade själv skattade. Studien visade även att det fanns en skillnad i skattningen av livskvalitet beroende på... (More)
Livskvalitet är en viktig aspekt vid utvärdering av demensvård men att bedöma livskvalitet hos personer med demenssjukdom kan innebära svårigheter och ofta används proxyskattning som komplement till självskattning. Proxy är en företrädare som känner personen med demenssjukdom väl. Denna empiriska intervjustudie där kvantitativ metod användes, syftade till att undersöka personer med demenssjukdoms livskvalitet samt att undersöka om det fanns skillnader i självskattning och proxyskattning. Studien visade, i likhet med andra studier, att proxybedömaren tenderade att skatta personer med demenssjukdoms livskvalitet lägre än vad den drabbade själv skattade. Studien visade även att det fanns en skillnad i skattningen av livskvalitet beroende på boendesituation och vilken relation proxybedömaren hade till personen med demenssjukdom. Anhöriga tenderade att skatta personen med demenssjukdoms livskvalitet lägre än vårdpersonalen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Kristin
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie med kvantitativ metod.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
demenssjukdom, livskvalitet, skattning, jämförelser
language
Swedish
id
2531506
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:24
@misc{2531506,
 abstract   = {Livskvalitet är en viktig aspekt vid utvärdering av demensvård men att bedöma livskvalitet hos personer med demenssjukdom kan innebära svårigheter och ofta används proxyskattning som komplement till självskattning. Proxy är en företrädare som känner personen med demenssjukdom väl. Denna empiriska intervjustudie där kvantitativ metod användes, syftade till att undersöka personer med demenssjukdoms livskvalitet samt att undersöka om det fanns skillnader i självskattning och proxyskattning. Studien visade, i likhet med andra studier, att proxybedömaren tenderade att skatta personer med demenssjukdoms livskvalitet lägre än vad den drabbade själv skattade. Studien visade även att det fanns en skillnad i skattningen av livskvalitet beroende på boendesituation och vilken relation proxybedömaren hade till personen med demenssjukdom. Anhöriga tenderade att skatta personen med demenssjukdoms livskvalitet lägre än vårdpersonalen.},
 author    = {Persson, Kristin},
 keyword   = {demenssjukdom, livskvalitet, skattning, jämförelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livskvalitet hos personer med demenssjukdom},
 year     = {2011},
}