Advanced

När sjukhuset flyttar hem

Olofsson, Maria and Widell, Karin (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Avancerad sjukvård i hemmet blir allt vanligare i Sverige och om en patient önskar att vårdas hemma i livets slutskede är detta möjligt i största delen av landet. År 2010 var 30 000 människor i behov av avancerad hemsjukvård och den vanligaste orsaken till detta är idag cancer. Att vara närstående i denna situation är svårt då nya roller blir aktuella. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva närståendes erfarenheter av palliativ vård i hemmet vid cancersjukdom. Metoden var litteraturstudie där åtta artiklar analyserades, vilket resulterade i fyra teman: Anpassning, Otillräcklighet, Osäkerhet och oro samt Hopp. De närstående kände det som en förväntad och naturlig roll att hjälpa till i vården dygnet runt utav sin sjuke... (More)
Avancerad sjukvård i hemmet blir allt vanligare i Sverige och om en patient önskar att vårdas hemma i livets slutskede är detta möjligt i största delen av landet. År 2010 var 30 000 människor i behov av avancerad hemsjukvård och den vanligaste orsaken till detta är idag cancer. Att vara närstående i denna situation är svårt då nya roller blir aktuella. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva närståendes erfarenheter av palliativ vård i hemmet vid cancersjukdom. Metoden var litteraturstudie där åtta artiklar analyserades, vilket resulterade i fyra teman: Anpassning, Otillräcklighet, Osäkerhet och oro samt Hopp. De närstående kände det som en förväntad och naturlig roll att hjälpa till i vården dygnet runt utav sin sjuke respektive, trots att det stundtals kändes som en belastning. Nya roller uppkom, de närstående var inte längre bara en familjemedlem utan även en vårdare till sin respektive samt att hemmet blev en arbetsplats och mer sjukhuslikt. En känsla av otillräcklighet uppstod och det fanns en ständig osäkerhet och oro kring vårdsituationen. Hoppet avseende den sjukes tillfrisknande liksom deras eget framtida liv var närvarande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson, Maria and Widell, Karin
supervisor
organization
alternative title
Närståendes erfarenheter av palliativ vård i hemmet vid cancersjukdom.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
palliativ vård, närstående, hemsjukvård, cancer, erfarenheter, anpassning, otillräcklighet
language
Swedish
id
2531514
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531514,
 abstract   = {Avancerad sjukvård i hemmet blir allt vanligare i Sverige och om en patient önskar att vårdas hemma i livets slutskede är detta möjligt i största delen av landet. År 2010 var 30 000 människor i behov av avancerad hemsjukvård och den vanligaste orsaken till detta är idag cancer. Att vara närstående i denna situation är svårt då nya roller blir aktuella. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva närståendes erfarenheter av palliativ vård i hemmet vid cancersjukdom. Metoden var litteraturstudie där åtta artiklar analyserades, vilket resulterade i fyra teman: Anpassning, Otillräcklighet, Osäkerhet och oro samt Hopp. De närstående kände det som en förväntad och naturlig roll att hjälpa till i vården dygnet runt utav sin sjuke respektive, trots att det stundtals kändes som en belastning. Nya roller uppkom, de närstående var inte längre bara en familjemedlem utan även en vårdare till sin respektive samt att hemmet blev en arbetsplats och mer sjukhuslikt. En känsla av otillräcklighet uppstod och det fanns en ständig osäkerhet och oro kring vårdsituationen. Hoppet avseende den sjukes tillfrisknande liksom deras eget framtida liv var närvarande.},
 author    = {Olofsson, Maria and Widell, Karin},
 keyword   = {palliativ vård,närstående,hemsjukvård,cancer,erfarenheter,anpassning,otillräcklighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När sjukhuset flyttar hem},
 year     = {2011},
}