Advanced

Mer information - mindre smärta?

Bengtsson Hansson, Therese and Christensen, Joanna (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Postoperativ smärta är vanligt förekommande inom vården. Den kan leda till både fysiskt och psykiskt lidande hos patienten såväl som ökade kostnader för samhället. Syftet var att studera om preoperativ information angående smärta och smärtbehandling påverkar den postoperativa smärtan och patienternas tillfredställelse med smärtbehandlingen. Metoden var en litteraturstudie inom området. Nio vetenskapliga artiklar granskades, analyserades och sammanställdes. Resultatet utmynnade i fyra teman: smärtintensitet, analgetikaanvändning, patienternas tillfredställelse med smärtbehandlingen och informationssätt. Preoperativ information kan bidra till att minska patienternas smärtintensitet och öka deras tillfredsställelse med smärtbehandlingen.... (More)
Postoperativ smärta är vanligt förekommande inom vården. Den kan leda till både fysiskt och psykiskt lidande hos patienten såväl som ökade kostnader för samhället. Syftet var att studera om preoperativ information angående smärta och smärtbehandling påverkar den postoperativa smärtan och patienternas tillfredställelse med smärtbehandlingen. Metoden var en litteraturstudie inom området. Nio vetenskapliga artiklar granskades, analyserades och sammanställdes. Resultatet utmynnade i fyra teman: smärtintensitet, analgetikaanvändning, patienternas tillfredställelse med smärtbehandlingen och informationssätt. Preoperativ information kan bidra till att minska patienternas smärtintensitet och öka deras tillfredsställelse med smärtbehandlingen. Information som även beskrev alternativa metoder (till exempel avslappning) minskade den postoperativa smärtan. Ingen påverkan angående analgetikaanvändning kunde påvisas och det gick inte att utläsa vilket informationssätt som gav bäst resultat. Resultatet tyder på att preoperativ information kan påverka psykologiska faktorer vilket gör att patienternas upplevelse av smärtan förändras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson Hansson, Therese and Christensen, Joanna
supervisor
organization
alternative title
Kan preoperativ information om smärta och smärtbehandling påverka patientens postoperativa smärta?
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
patienttillfredsställelse, postoperativ smärta, preoperativ information
language
Swedish
id
2531524
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531524,
 abstract   = {Postoperativ smärta är vanligt förekommande inom vården. Den kan leda till både fysiskt och psykiskt lidande hos patienten såväl som ökade kostnader för samhället. Syftet var att studera om preoperativ information angående smärta och smärtbehandling påverkar den postoperativa smärtan och patienternas tillfredställelse med smärtbehandlingen. Metoden var en litteraturstudie inom området. Nio vetenskapliga artiklar granskades, analyserades och sammanställdes. Resultatet utmynnade i fyra teman: smärtintensitet, analgetikaanvändning, patienternas tillfredställelse med smärtbehandlingen och informationssätt. Preoperativ information kan bidra till att minska patienternas smärtintensitet och öka deras tillfredsställelse med smärtbehandlingen. Information som även beskrev alternativa metoder (till exempel avslappning) minskade den postoperativa smärtan. Ingen påverkan angående analgetikaanvändning kunde påvisas och det gick inte att utläsa vilket informationssätt som gav bäst resultat. Resultatet tyder på att preoperativ information kan påverka psykologiska faktorer vilket gör att patienternas upplevelse av smärtan förändras.},
 author    = {Bengtsson Hansson, Therese and Christensen, Joanna},
 keyword   = {patienttillfredsställelse, postoperativ smärta, preoperativ information},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mer information - mindre smärta?},
 year     = {2011},
}