Advanced

Sjuksköterskans handhavande av perifer venkateter

Jonsson, Frida and Kjellander, Ebba (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Bakgrund: Perifer venkateter (PVK) eller en annan typ av venös infart är en nödvändighet för patienter i behov av intravenös behandling. Inläggning av PVK är en rutinmässig och mycket vanligt förekommande åtgärd inom dagens sjukvård och i Sverige används årligen fem miljoner PVK:er. En PVK kan medföra milda såväl som mer allvarliga komplikationer, varav tromboflebit är den vanligaste. Syfte: Syftet var att belysa vilka faktorer som kan orsaka komplikationer i samband med sjuksköterskors handhavande av PVK. Metod: I en litteraturstudie granskades tio vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom att bristfällig dokumentation, överskriden rekommenderad tid in situ samt bristfällig handhygien är faktorer som kan orsaka... (More)
Bakgrund: Perifer venkateter (PVK) eller en annan typ av venös infart är en nödvändighet för patienter i behov av intravenös behandling. Inläggning av PVK är en rutinmässig och mycket vanligt förekommande åtgärd inom dagens sjukvård och i Sverige används årligen fem miljoner PVK:er. En PVK kan medföra milda såväl som mer allvarliga komplikationer, varav tromboflebit är den vanligaste. Syfte: Syftet var att belysa vilka faktorer som kan orsaka komplikationer i samband med sjuksköterskors handhavande av PVK. Metod: I en litteraturstudie granskades tio vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom att bristfällig dokumentation, överskriden rekommenderad tid in situ samt bristfällig handhygien är faktorer som kan orsaka komplikationer. Införande av riktlinjer samt speciella PVK-team med särskilda kunskaper påvisades sänka komplikationsfrekvensen. Eftersom sjuksköterskan huvudsakligen är den som handhar och ombesörjer skötseln av PVK är det av vikt att sjuksköterskan tar ovanstående faktorer i beaktande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Frida and Kjellander, Ebba
supervisor
organization
alternative title
Faktorer som kan orsaka komplikationer.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
perifer venkateter, dokumentation, tid in situ, PVK-storlek, handhygien, kunskap
language
Swedish
id
2531569
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531569,
 abstract   = {Bakgrund: Perifer venkateter (PVK) eller en annan typ av venös infart är en nödvändighet för patienter i behov av intravenös behandling. Inläggning av PVK är en rutinmässig och mycket vanligt förekommande åtgärd inom dagens sjukvård och i Sverige används årligen fem miljoner PVK:er. En PVK kan medföra milda såväl som mer allvarliga komplikationer, varav tromboflebit är den vanligaste. Syfte: Syftet var att belysa vilka faktorer som kan orsaka komplikationer i samband med sjuksköterskors handhavande av PVK. Metod: I en litteraturstudie granskades tio vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom att bristfällig dokumentation, överskriden rekommenderad tid in situ samt bristfällig handhygien är faktorer som kan orsaka komplikationer. Införande av riktlinjer samt speciella PVK-team med särskilda kunskaper påvisades sänka komplikationsfrekvensen. Eftersom sjuksköterskan huvudsakligen är den som handhar och ombesörjer skötseln av PVK är det av vikt att sjuksköterskan tar ovanstående faktorer i beaktande.},
 author    = {Jonsson, Frida and Kjellander, Ebba},
 keyword   = {perifer venkateter, dokumentation, tid in situ, PVK-storlek, handhygien, kunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans handhavande av perifer venkateter},
 year     = {2011},
}