Advanced

Sjuksköterskors upplevelser av hur omvårdnad påverkas vid överbeläggningar inom akutsjukvården

Maly, Jacqueline (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Överbeläggningar inom sjukvården i Sverige har under 2000-talet blivit mer frekventa och hantering av riskerna på grund av dem är ständigt aktuellt. Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser av hur omvårdnaden påverkades vid överbeläggningar bland sjuksköterskor inom somatisk slutenvård. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie och en semi-strukturerad intervjuguide användes vid intervjuerna med fem sjuksköterskor som arbetade på akutsjukvårdsavdelningar. Studien visade att överbeläggningar innebar risker för påverkan av patientsäkerheten, omvårdnaden, organisationen samt sjuksköterskans arbetssituation. Detta överensstämmer med vad tidigare studier och utredningar visat. Genom att sjuksköterskor får delaktighet i... (More)
Överbeläggningar inom sjukvården i Sverige har under 2000-talet blivit mer frekventa och hantering av riskerna på grund av dem är ständigt aktuellt. Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser av hur omvårdnaden påverkades vid överbeläggningar bland sjuksköterskor inom somatisk slutenvård. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie och en semi-strukturerad intervjuguide användes vid intervjuerna med fem sjuksköterskor som arbetade på akutsjukvårdsavdelningar. Studien visade att överbeläggningar innebar risker för påverkan av patientsäkerheten, omvårdnaden, organisationen samt sjuksköterskans arbetssituation. Detta överensstämmer med vad tidigare studier och utredningar visat. Genom att sjuksköterskor får delaktighet i beslutsprocesserna om hur situationen med överbeläggningar ska hanteras kan effektiva åtgärder utvecklas mot överbeläggningar inom akutsjukvården på lokal nivå tillsammans med sjukhusets ledning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Maly, Jacqueline
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
omvårdnad, överbeläggningar, sjuksköterska, upplevelser, patientsäkerhet
language
Swedish
id
2531579
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531579,
 abstract   = {Överbeläggningar inom sjukvården i Sverige har under 2000-talet blivit mer frekventa och hantering av riskerna på grund av dem är ständigt aktuellt. Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser av hur omvårdnaden påverkades vid överbeläggningar bland sjuksköterskor inom somatisk slutenvård. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie och en semi-strukturerad intervjuguide användes vid intervjuerna med fem sjuksköterskor som arbetade på akutsjukvårdsavdelningar. Studien visade att överbeläggningar innebar risker för påverkan av patientsäkerheten, omvårdnaden, organisationen samt sjuksköterskans arbetssituation. Detta överensstämmer med vad tidigare studier och utredningar visat. Genom att sjuksköterskor får delaktighet i beslutsprocesserna om hur situationen med överbeläggningar ska hanteras kan effektiva åtgärder utvecklas mot överbeläggningar inom akutsjukvården på lokal nivå tillsammans med sjukhusets ledning.},
 author    = {Maly, Jacqueline},
 keyword   = {omvårdnad, överbeläggningar, sjuksköterska, upplevelser, patientsäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors upplevelser av hur omvårdnad påverkas vid överbeläggningar inom akutsjukvården},
 year     = {2011},
}