Advanced

Barns upplevelser av att ha föräldrar med psykisk sjukdom

Herath, Mudiyanselage Chamila and Nilsson, Louise (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Barn till psykiskt sjuka föräldrar utgör en utsatt och försummad grupp. De löper en ökad risk för att själva utveckla psykiska sjukdomar eftersom de är genetiskt sårbara och lever i en påfrestande miljö. Trots detta har barnen synliggjorts först på senare år. Syftet med litteraturstudien var att belysa barns upplevelser av att ha föräldrar med psykisk sjukdom. I studien granskades och analyserades totalt nio artiklar. Resultaten visar att barnens vardag oftast präglas av oro, rädsla och ovisshet bland annat för att föräldrarna ska begå suicid, ökat ansvarstagande, stigmatisering, social isolering och att de upplever brist på information och stöd från vuxenpsykiatrin. Berörda yrkesgrupper bör få mer kunskap om barnens situation för att... (More)
Barn till psykiskt sjuka föräldrar utgör en utsatt och försummad grupp. De löper en ökad risk för att själva utveckla psykiska sjukdomar eftersom de är genetiskt sårbara och lever i en påfrestande miljö. Trots detta har barnen synliggjorts först på senare år. Syftet med litteraturstudien var att belysa barns upplevelser av att ha föräldrar med psykisk sjukdom. I studien granskades och analyserades totalt nio artiklar. Resultaten visar att barnens vardag oftast präglas av oro, rädsla och ovisshet bland annat för att föräldrarna ska begå suicid, ökat ansvarstagande, stigmatisering, social isolering och att de upplever brist på information och stöd från vuxenpsykiatrin. Berörda yrkesgrupper bör få mer kunskap om barnens situation för att kunna fånga upp dem och ge dem information och stöd. Med utgångspunkt i barns upplevelser av att ha psykiskt sjuka föräldrar bör metoder och strategier utvecklas som förmår att tidigt identifiera och tillgodose dessa barns särskilda behov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Herath, Mudiyanselage Chamila and Nilsson, Louise
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barns upplevelser, föräldrar med psykisk sjukdom, familj, psykisk ohälsa
language
Swedish
id
2531588
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531588,
 abstract   = {Barn till psykiskt sjuka föräldrar utgör en utsatt och försummad grupp. De löper en ökad risk för att själva utveckla psykiska sjukdomar eftersom de är genetiskt sårbara och lever i en påfrestande miljö. Trots detta har barnen synliggjorts först på senare år. Syftet med litteraturstudien var att belysa barns upplevelser av att ha föräldrar med psykisk sjukdom. I studien granskades och analyserades totalt nio artiklar. Resultaten visar att barnens vardag oftast präglas av oro, rädsla och ovisshet bland annat för att föräldrarna ska begå suicid, ökat ansvarstagande, stigmatisering, social isolering och att de upplever brist på information och stöd från vuxenpsykiatrin. Berörda yrkesgrupper bör få mer kunskap om barnens situation för att kunna fånga upp dem och ge dem information och stöd. Med utgångspunkt i barns upplevelser av att ha psykiskt sjuka föräldrar bör metoder och strategier utvecklas som förmår att tidigt identifiera och tillgodose dessa barns särskilda behov.},
 author    = {Herath, Mudiyanselage Chamila and Nilsson, Louise},
 keyword   = {barns upplevelser, föräldrar med psykisk sjukdom, familj, psykisk ohälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barns upplevelser av att ha föräldrar med psykisk sjukdom},
 year     = {2011},
}