Advanced

Språktolkning via telefon vid skånes universitetssjukhus

Bülow, Johannes and Lundin, Annika (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Språkbarriärer är ett hinder i kommunikationen mellan patient, närstående ochvårdgivare som kan leda till negativa konsekvenser för den enskilda patienten. För attåtgärda detta bör professionell språktolk anlitas enligt Region Skånes egna riktlinjer.Syftet med studien var att utifrån vårdgivarens perspektiv belysa erfarenheter avspråktolkning via telefon på Skånes Universitetssjukhus (SUS). Studiens genomfördessom en enkätundersökning med öppna och slutna frågor som besvarades avenhetschefer vid SUS. Svaren sammanställdes med ansatsen mixed-method i form avdeskriptiv statistik och tematisering. Resultatet visade att språktolkning via telefonanlitas vid en minoritet av det totala tolkningsbehovet. Hinder uppgavs för utökningav andelen... (More)
Språkbarriärer är ett hinder i kommunikationen mellan patient, närstående ochvårdgivare som kan leda till negativa konsekvenser för den enskilda patienten. För attåtgärda detta bör professionell språktolk anlitas enligt Region Skånes egna riktlinjer.Syftet med studien var att utifrån vårdgivarens perspektiv belysa erfarenheter avspråktolkning via telefon på Skånes Universitetssjukhus (SUS). Studiens genomfördessom en enkätundersökning med öppna och slutna frågor som besvarades avenhetschefer vid SUS. Svaren sammanställdes med ansatsen mixed-method i form avdeskriptiv statistik och tematisering. Resultatet visade att språktolkning via telefonanlitas vid en minoritet av det totala tolkningsbehovet. Hinder uppgavs för utökningav andelen språktolkningar via telefon, såsom tekniska hinder och ovilja och okunskaphos personalen. Förslag på förbättringar som framkom var bl.a. utförligarebokningsmöjligheter för att kunna tillgodose patientens önskemål och behov, såsomangående tolkens dialekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bülow, Johannes and Lundin, Annika
supervisor
organization
alternative title
Ur vårdgivarperspektiv.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
språktolkning, telefon, vårdgivare, erfarenheter, hinder, skånes universitetssjukhus
language
Swedish
id
2531613
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531613,
 abstract   = {Språkbarriärer är ett hinder i kommunikationen mellan patient, närstående ochvårdgivare som kan leda till negativa konsekvenser för den enskilda patienten. För attåtgärda detta bör professionell språktolk anlitas enligt Region Skånes egna riktlinjer.Syftet med studien var att utifrån vårdgivarens perspektiv belysa erfarenheter avspråktolkning via telefon på Skånes Universitetssjukhus (SUS). Studiens genomfördessom en enkätundersökning med öppna och slutna frågor som besvarades avenhetschefer vid SUS. Svaren sammanställdes med ansatsen mixed-method i form avdeskriptiv statistik och tematisering. Resultatet visade att språktolkning via telefonanlitas vid en minoritet av det totala tolkningsbehovet. Hinder uppgavs för utökningav andelen språktolkningar via telefon, såsom tekniska hinder och ovilja och okunskaphos personalen. Förslag på förbättringar som framkom var bl.a. utförligarebokningsmöjligheter för att kunna tillgodose patientens önskemål och behov, såsomangående tolkens dialekt.},
 author    = {Bülow, Johannes and Lundin, Annika},
 keyword   = {språktolkning, telefon, vårdgivare, erfarenheter, hinder, skånes universitetssjukhus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Språktolkning via telefon vid skånes universitetssjukhus},
 year     = {2011},
}