Advanced

Patienters upplevelser av att vårdas isolerade

Ahlquist, Susanne and Claesson, Katja (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelser av att vårdas isolerade. Artiklar söktes i databaserna Medline, Cinahl och Psycinfo. I litteraturstudien ingick åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att många patienter upplevde känslor som ensamhet, ångest och tristess, men det fanns också de som inte upplevde situationen så betungande. En del uppfattade sjuksköterskans roll positiv bland annat då de fick tillräckligt med adekvat information. För patienten betydde det mycket att sjuksköterskan fanns tillhands och gav det där lilla extra. Det fanns också de som ansåg att omvårdnadsarbetet inte alltid utfördes så professionellt. Kontakten med omvärlden och miljön tycktes vara betydelsefull för patienten. Detta gav en... (More)
Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelser av att vårdas isolerade. Artiklar söktes i databaserna Medline, Cinahl och Psycinfo. I litteraturstudien ingick åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att många patienter upplevde känslor som ensamhet, ångest och tristess, men det fanns också de som inte upplevde situationen så betungande. En del uppfattade sjuksköterskans roll positiv bland annat då de fick tillräckligt med adekvat information. För patienten betydde det mycket att sjuksköterskan fanns tillhands och gav det där lilla extra. Det fanns också de som ansåg att omvårdnadsarbetet inte alltid utfördes så professionellt. Kontakten med omvärlden och miljön tycktes vara betydelsefull för patienten. Detta gav en känsla av att vara delaktig . Sammanfattningsvis visade studien på betydelsefull kunskap som sjuksköterskan bör ha kännedom om för att på bästa sätt kunna underlätta vistelsen för patienter som är isolerade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlquist, Susanne and Claesson, Katja
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
patienter, upplevelser, isolering, isoleringsvård, skyddsisolering, känslor, omvärlden, miljö.
language
Swedish
id
2531618
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531618,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelser av att vårdas isolerade. Artiklar söktes i databaserna Medline, Cinahl och Psycinfo. I litteraturstudien ingick åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att många patienter upplevde känslor som ensamhet, ångest och tristess, men det fanns också de som inte upplevde situationen så betungande. En del uppfattade sjuksköterskans roll positiv bland annat då de fick tillräckligt med adekvat information. För patienten betydde det mycket att sjuksköterskan fanns tillhands och gav det där lilla extra. Det fanns också de som ansåg att omvårdnadsarbetet inte alltid utfördes så professionellt. Kontakten med omvärlden och miljön tycktes vara betydelsefull för patienten. Detta gav en känsla av att vara delaktig . Sammanfattningsvis visade studien på betydelsefull kunskap som sjuksköterskan bör ha kännedom om för att på bästa sätt kunna underlätta vistelsen för patienter som är isolerade.},
 author    = {Ahlquist, Susanne and Claesson, Katja},
 keyword   = {patienter, upplevelser, isolering, isoleringsvård, skyddsisolering, känslor, omvärlden, miljö.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters upplevelser av att vårdas isolerade},
 year     = {2011},
}