Advanced

Föräldrars upplevelser av att ha haft ett barn med kolik samt av de behandlingar barnet fick

Larsson, Lena and Sandberg, Bente (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Kolik hos spädbarn är något som cirka 10-25% av nyfödda barn och deras familjer drabbas av och det finns idag ingen erkänd bot. Studiens syfte var att beskriva föräldrars upplevelser fyra år efter att deras barn hade spädbarnskolik samt vården som erhållits. Intervjuer genomfördes med 10 föräldrar och analysmetoden var innehållsanalys. Resultatet visade att föräldrarna har kvar ett starkt minne av livet när barnet hade kolik. Koliktiden beskrevs som en mycket påfrestande tid med mycket oro och stress. En del familjer splittrades medan andra fick en stärkt relation till varandra när de kämpade tillsammans. Föräldrarna saknade stöd och förståelse från BVC mottagningen och upplevde att deras problem bagatelliserades. De råd om vård som gavs... (More)
Kolik hos spädbarn är något som cirka 10-25% av nyfödda barn och deras familjer drabbas av och det finns idag ingen erkänd bot. Studiens syfte var att beskriva föräldrars upplevelser fyra år efter att deras barn hade spädbarnskolik samt vården som erhållits. Intervjuer genomfördes med 10 föräldrar och analysmetoden var innehållsanalys. Resultatet visade att föräldrarna har kvar ett starkt minne av livet när barnet hade kolik. Koliktiden beskrevs som en mycket påfrestande tid med mycket oro och stress. En del familjer splittrades medan andra fick en stärkt relation till varandra när de kämpade tillsammans. Föräldrarna saknade stöd och förståelse från BVC mottagningen och upplevde att deras problem bagatelliserades. De råd om vård som gavs på BVC upplevdes mest som otillräckliga och ineffektiva. Alla föräldrar hade sökt akupunktur efter tips från internet, vänner och i enstaka fall BVC sjuksköterskan. Många upplevde att det var den enda behandling som hjälpte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Lena and Sandberg, Bente
supervisor
organization
alternative title
En fyraårsuppföljning.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
föräldrar, kolik, spädbarn, upplevelse, vård
language
Swedish
id
2531654
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531654,
 abstract   = {Kolik hos spädbarn är något som cirka 10-25% av nyfödda barn och deras familjer drabbas av och det finns idag ingen erkänd bot. Studiens syfte var att beskriva föräldrars upplevelser fyra år efter att deras barn hade spädbarnskolik samt vården som erhållits. Intervjuer genomfördes med 10 föräldrar och analysmetoden var innehållsanalys. Resultatet visade att föräldrarna har kvar ett starkt minne av livet när barnet hade kolik. Koliktiden beskrevs som en mycket påfrestande tid med mycket oro och stress. En del familjer splittrades medan andra fick en stärkt relation till varandra när de kämpade tillsammans. Föräldrarna saknade stöd och förståelse från BVC mottagningen och upplevde att deras problem bagatelliserades. De råd om vård som gavs på BVC upplevdes mest som otillräckliga och ineffektiva. Alla föräldrar hade sökt akupunktur efter tips från internet, vänner och i enstaka fall BVC sjuksköterskan. Många upplevde att det var den enda behandling som hjälpte.},
 author    = {Larsson, Lena and Sandberg, Bente},
 keyword   = {föräldrar, kolik, spädbarn, upplevelse, vård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrars upplevelser av att ha haft ett barn med kolik samt av de behandlingar barnet fick},
 year     = {2011},
}