Advanced

Patienters hälsorelaterade livskvalitet efter ballongvidgning av hjärtats kranskärl

Lindstrand, Dan (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Kranskärlssjukdom utgör ett globalt hälsoproblem. Patienter som drabbats av denna sjukdom erfar ofta inskränkningar i livsföringen, som i längden kan yttra sig som social isolering och fysisk inaktivitet. Patienternas hälsorelaterade livskvalitet (HRQL), påverkas därmed i negativ riktning. En vanligt förekommande behandlingsform är revaskularisering med perkutan transluminal koronar angioplastik (PTCA). Behandlingsmetoden är känd för att vara snabb och effektiv i att lindra symtombilden för patienter med kranskärlssjukdom. Syfte: Syftet med studien var att fördjupa förståelsen kring kranskärlssjuka patienters upplevelser av hälsorelaterad livskvalitet, efter genomgången PTCA.Metod: Litteraturstudie med artiklar av både kvantitativ- och... (More)
Kranskärlssjukdom utgör ett globalt hälsoproblem. Patienter som drabbats av denna sjukdom erfar ofta inskränkningar i livsföringen, som i längden kan yttra sig som social isolering och fysisk inaktivitet. Patienternas hälsorelaterade livskvalitet (HRQL), påverkas därmed i negativ riktning. En vanligt förekommande behandlingsform är revaskularisering med perkutan transluminal koronar angioplastik (PTCA). Behandlingsmetoden är känd för att vara snabb och effektiv i att lindra symtombilden för patienter med kranskärlssjukdom. Syfte: Syftet med studien var att fördjupa förståelsen kring kranskärlssjuka patienters upplevelser av hälsorelaterad livskvalitet, efter genomgången PTCA.Metod: Litteraturstudie med artiklar av både kvantitativ- och kvalitativ metod. Resultat: Studierna visar på förekomsten av signifikanta förbättringar i patienternas upplevelser av HRQL efter behandling med PTCA. Men samtidigt som många patienter upplever ett ökat välbefinnande samt möjlighet att återgå till arbete, upplever andra patienter fortsatta besvär med bröstsmärtor, oro och ångest i sin livstillvaro. Slutsats: Genom att öka patienters medvetenhet kring riskfaktorer och behov av livsstilsförändringar, kan sjuksköterskan verka för en ökad HRQL och mer långvarig effekt av PTCA hos kranskärlssjuka patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindstrand, Dan
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hälsorelaterad livskvalitet, kranskärlssjukdom, ptca
language
Swedish
id
2531684
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531684,
 abstract   = {Kranskärlssjukdom utgör ett globalt hälsoproblem. Patienter som drabbats av denna sjukdom erfar ofta inskränkningar i livsföringen, som i längden kan yttra sig som social isolering och fysisk inaktivitet. Patienternas hälsorelaterade livskvalitet (HRQL), påverkas därmed i negativ riktning. En vanligt förekommande behandlingsform är revaskularisering med perkutan transluminal koronar angioplastik (PTCA). Behandlingsmetoden är känd för att vara snabb och effektiv i att lindra symtombilden för patienter med kranskärlssjukdom. Syfte: Syftet med studien var att fördjupa förståelsen kring kranskärlssjuka patienters upplevelser av hälsorelaterad livskvalitet, efter genomgången PTCA.Metod: Litteraturstudie med artiklar av både kvantitativ- och kvalitativ metod. Resultat: Studierna visar på förekomsten av signifikanta förbättringar i patienternas upplevelser av HRQL efter behandling med PTCA. Men samtidigt som många patienter upplever ett ökat välbefinnande samt möjlighet att återgå till arbete, upplever andra patienter fortsatta besvär med bröstsmärtor, oro och ångest i sin livstillvaro. Slutsats: Genom att öka patienters medvetenhet kring riskfaktorer och behov av livsstilsförändringar, kan sjuksköterskan verka för en ökad HRQL och mer långvarig effekt av PTCA hos kranskärlssjuka patienter.},
 author    = {Lindstrand, Dan},
 keyword   = {hälsorelaterad livskvalitet, kranskärlssjukdom, ptca},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters hälsorelaterade livskvalitet efter ballongvidgning av hjärtats kranskärl},
 year     = {2011},
}