Advanced

Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vara stickhjälp

Balic, Tomislav and Lehmann, Jimmy (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med denna studie var att beskriva och redogöra för anestesisjuksköterskornas upplevelser av att vara behjälpliga med stickhjälp åt vårdavdelningarna vid tre sjukhus i Region Skåne. Kvalitativ metodik har använts, och insamlat intervjumaterial har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Benners teori från Novis till Expert användes för att belysa hur anestesisjuksköterskor med varierande erfarenhetsgrad upplevde att vara stickhjälp. Resultatet av studien visade att stickhjälpsuppdraget många gånger uppfattas som frustrerande och irriterande men även som tillfredsställande, bekräftande och roligt. Det skiljer sig också i hur anestesisjuksköterskor ser på sin roll i samband med stickhjälpsuppdraget beroende på erfarenhetsnivå.... (More)
Syftet med denna studie var att beskriva och redogöra för anestesisjuksköterskornas upplevelser av att vara behjälpliga med stickhjälp åt vårdavdelningarna vid tre sjukhus i Region Skåne. Kvalitativ metodik har använts, och insamlat intervjumaterial har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Benners teori från Novis till Expert användes för att belysa hur anestesisjuksköterskor med varierande erfarenhetsgrad upplevde att vara stickhjälp. Resultatet av studien visade att stickhjälpsuppdraget många gånger uppfattas som frustrerande och irriterande men även som tillfredsställande, bekräftande och roligt. Det skiljer sig också i hur anestesisjuksköterskor ser på sin roll i samband med stickhjälpsuppdraget beroende på erfarenhetsnivå. Anestesisjuksköterskorna anser att de är bra på att etablera intravenös infart och ta venösa blodprover men att detta främst beror på träning och erfarenhet, inte på någon speciell utbildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Balic, Tomislav and Lehmann, Jimmy
supervisor
organization
alternative title
Novis, expert eller sitter det i kläderna?
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
venpunktion, perifer venkateter, intervjustudie, novis, expert, erfarenhetsbaserad kunskap
language
Swedish
id
2531688
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531688,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att beskriva och redogöra för anestesisjuksköterskornas upplevelser av att vara behjälpliga med stickhjälp åt vårdavdelningarna vid tre sjukhus i Region Skåne. Kvalitativ metodik har använts, och insamlat intervjumaterial har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Benners teori från Novis till Expert användes för att belysa hur anestesisjuksköterskor med varierande erfarenhetsgrad upplevde att vara stickhjälp. Resultatet av studien visade att stickhjälpsuppdraget många gånger uppfattas som frustrerande och irriterande men även som tillfredsställande, bekräftande och roligt. Det skiljer sig också i hur anestesisjuksköterskor ser på sin roll i samband med stickhjälpsuppdraget beroende på erfarenhetsnivå. Anestesisjuksköterskorna anser att de är bra på att etablera intravenös infart och ta venösa blodprover men att detta främst beror på träning och erfarenhet, inte på någon speciell utbildning.},
 author    = {Balic, Tomislav and Lehmann, Jimmy},
 keyword   = {venpunktion, perifer venkateter, intervjustudie, novis, expert, erfarenhetsbaserad kunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vara stickhjälp},
 year     = {2011},
}