Advanced

Faktorer som påverkar mammor med amningsproblem att fortsätta amma

Blom, Linda and Dunér, Karin (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Var tredje mamma som ammar drabbas av bröstkomplikationer av något slag. Trots detta visar forskning att mammor ändå är uthålliga och fortsätter amma. Syfte: att undersöka vilka faktorer som påverkar mammor med amningsproblem att fortsätta amma. Metod: 15 semistrukturerade intervjuer gjordes som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: det framkom fyra huvudkategorier; Amningens fördelar, Mammans känslor, önskan och tankar om amning, Yttre påverkan och stöd samt Informationens betydelse. Detta utmynnade i ett övergripande tema där fungerande amning tas för givet, både av mammorna själva och av omgivningen. Konklusion: informationen om amning före förlossningen behöver förbättras för att mammorna ska vara mer förberedda på att... (More)
Var tredje mamma som ammar drabbas av bröstkomplikationer av något slag. Trots detta visar forskning att mammor ändå är uthålliga och fortsätter amma. Syfte: att undersöka vilka faktorer som påverkar mammor med amningsproblem att fortsätta amma. Metod: 15 semistrukturerade intervjuer gjordes som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: det framkom fyra huvudkategorier; Amningens fördelar, Mammans känslor, önskan och tankar om amning, Yttre påverkan och stöd samt Informationens betydelse. Detta utmynnade i ett övergripande tema där fungerande amning tas för givet, både av mammorna själva och av omgivningen. Konklusion: informationen om amning före förlossningen behöver förbättras för att mammorna ska vara mer förberedda på att amningsproblem kan uppstå. Även samhället i stort behöver upplysas om att amningsproblem är vanligt för att inte mammor ska uppleva att de blir bedömda och ifrågasatta på grund av problemen. Amningsmottagningen har en viktig roll i att stödja mammor med amningsproblem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blom, Linda and Dunér, Karin
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ intervjustudie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
mammor, amningsproblem, faktorer, påverkan, omgivning, stöd, information, kvalitativ intervjustudie
language
Swedish
id
2531719
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531719,
 abstract   = {Var tredje mamma som ammar drabbas av bröstkomplikationer av något slag. Trots detta visar forskning att mammor ändå är uthålliga och fortsätter amma. Syfte: att undersöka vilka faktorer som påverkar mammor med amningsproblem att fortsätta amma. Metod: 15 semistrukturerade intervjuer gjordes som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: det framkom fyra huvudkategorier; Amningens fördelar, Mammans känslor, önskan och tankar om amning, Yttre påverkan och stöd samt Informationens betydelse. Detta utmynnade i ett övergripande tema där fungerande amning tas för givet, både av mammorna själva och av omgivningen. Konklusion: informationen om amning före förlossningen behöver förbättras för att mammorna ska vara mer förberedda på att amningsproblem kan uppstå. Även samhället i stort behöver upplysas om att amningsproblem är vanligt för att inte mammor ska uppleva att de blir bedömda och ifrågasatta på grund av problemen. Amningsmottagningen har en viktig roll i att stödja mammor med amningsproblem.},
 author    = {Blom, Linda and Dunér, Karin},
 keyword   = {mammor, amningsproblem, faktorer, påverkan, omgivning, stöd, information, kvalitativ intervjustudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Faktorer som påverkar mammor med amningsproblem att fortsätta amma},
 year     = {2011},
}