Advanced

Att leva med långvarig smärta

Falck, Sara and Högqvist, Marie (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt och relativt välstuderat hälsoproblem som i stor utsträckning påverkar individens dagliga liv. I vilken omfattning detta sker samt vilka grupper som drabbas mest är emellertid mer sparsamt undersökt. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka smärtans påverkan på dagligt liv ur ett köns- och åldersperspektiv. Metod: Metoden är kvantitativ och data har inhämtats från en sedan tidigare gjord populationsstudie där 826 personer svarat på en enkät rörande långvarig smärta. Resultat: Långvarig smärta är vanligt förekommande och påverkan på dagligt liv är omfattande. Det finns en signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper gällande aktiviteter i dagligt liv, begränsningar i aktivitet för... (More)
Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt och relativt välstuderat hälsoproblem som i stor utsträckning påverkar individens dagliga liv. I vilken omfattning detta sker samt vilka grupper som drabbas mest är emellertid mer sparsamt undersökt. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka smärtans påverkan på dagligt liv ur ett köns- och åldersperspektiv. Metod: Metoden är kvantitativ och data har inhämtats från en sedan tidigare gjord populationsstudie där 826 personer svarat på en enkät rörande långvarig smärta. Resultat: Långvarig smärta är vanligt förekommande och påverkan på dagligt liv är omfattande. Det finns en signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper gällande aktiviteter i dagligt liv, begränsningar i aktivitet för att ej förvärra smärtan, påverkan på gångfunktionen och påverkan på rörligheten och en ökad påverkan ses med stigande ålder. Gällande psykosociala konsekvenser av smärtan ses en tydlig skillnad mellan män och kvinnor, där kvinnors psykosociala liv påverkas i högre grad än mäns. Kvinnor påverkas mer gällande fysiska funktioner. Det föreligger en skillnad mellan olika åldersgrupper gällande smärtans påverkan på livet i stort, där de i åldersgruppen 30-44 påverkas allra mest. Konklusion: Långvarig smärta påverkar dagligt liv både ur ett köns- och ur ett åldersperspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falck, Sara and Högqvist, Marie
supervisor
organization
alternative title
Smärtans påverkan på dagligt liv ur ett köns- och åldersperspektiv – en enkätstudie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
långvarig smärta, påverkan på dagligt liv, daglig aktivitet, psykosociala konsekvenser, fysiska funktioner
language
Swedish
id
2531729
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531729,
 abstract   = {Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt och relativt välstuderat hälsoproblem som i stor utsträckning påverkar individens dagliga liv. I vilken omfattning detta sker samt vilka grupper som drabbas mest är emellertid mer sparsamt undersökt. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka smärtans påverkan på dagligt liv ur ett köns- och åldersperspektiv. Metod: Metoden är kvantitativ och data har inhämtats från en sedan tidigare gjord populationsstudie där 826 personer svarat på en enkät rörande långvarig smärta. Resultat: Långvarig smärta är vanligt förekommande och påverkan på dagligt liv är omfattande. Det finns en signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper gällande aktiviteter i dagligt liv, begränsningar i aktivitet för att ej förvärra smärtan, påverkan på gångfunktionen och påverkan på rörligheten och en ökad påverkan ses med stigande ålder. Gällande psykosociala konsekvenser av smärtan ses en tydlig skillnad mellan män och kvinnor, där kvinnors psykosociala liv påverkas i högre grad än mäns. Kvinnor påverkas mer gällande fysiska funktioner. Det föreligger en skillnad mellan olika åldersgrupper gällande smärtans påverkan på livet i stort, där de i åldersgruppen 30-44 påverkas allra mest. Konklusion: Långvarig smärta påverkar dagligt liv både ur ett köns- och ur ett åldersperspektiv.},
 author    = {Falck, Sara and Högqvist, Marie},
 keyword   = {långvarig smärta, påverkan på dagligt liv, daglig aktivitet, psykosociala konsekvenser, fysiska funktioner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att leva med långvarig smärta},
 year     = {2011},
}