Advanced

Skolsköterskans upplevelse av det alkoholpreventiva arbetet i grundskolan

Löfvall, Sandra and Andersson, Sofia (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Över hälften av ungdomarna i årskurs nio i Sverige konsumerar alkohol och de dricker förhållandevis mycket. Konsekvenserna är bland annat skolk och brottsrelaterade problem. Det preventiva arbetet i skolan är viktigt men studier visar tidsbrist i skolsköterskans alkoholpreventiva arbete samt svårigheter att identifiera elever i riskzonen att dricka alkohol. Syftet med studien är att belysa skolsköterskans upplevelse av det alkoholpreventiva arbetet i grundskolan. En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats har genomförts. Totalt har 104 skolsköterskor från fem kommuner i Skåne tillfrågats om deltagande i studien varav 13 valde att delta. En intervjuguide har använts och analysen är genomförd med innehållsanalys. Skolsköterskorna... (More)
Över hälften av ungdomarna i årskurs nio i Sverige konsumerar alkohol och de dricker förhållandevis mycket. Konsekvenserna är bland annat skolk och brottsrelaterade problem. Det preventiva arbetet i skolan är viktigt men studier visar tidsbrist i skolsköterskans alkoholpreventiva arbete samt svårigheter att identifiera elever i riskzonen att dricka alkohol. Syftet med studien är att belysa skolsköterskans upplevelse av det alkoholpreventiva arbetet i grundskolan. En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats har genomförts. Totalt har 104 skolsköterskor från fem kommuner i Skåne tillfrågats om deltagande i studien varav 13 valde att delta. En intervjuguide har använts och analysen är genomförd med innehållsanalys. Skolsköterskorna upplevde det alkoholpreventiva arbetet som ett delat ansvar mellan skolsköterskan, föräldrarna, skolledningen och lärarna. Det är viktigt att skolhälsovården och professionerna inom skolan arbetar gemensamt samt att skolledningen är tydlig och driver det alkoholpreventiva arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfvall, Sandra and Andersson, Sofia
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ intervjustudie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
alkoholprevention, ungdomar, skolsköterska, upplevelse, föräldraansvar, samarbete, lärare, skolledning
language
Swedish
id
2531739
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531739,
 abstract   = {Över hälften av ungdomarna i årskurs nio i Sverige konsumerar alkohol och de dricker förhållandevis mycket. Konsekvenserna är bland annat skolk och brottsrelaterade problem. Det preventiva arbetet i skolan är viktigt men studier visar tidsbrist i skolsköterskans alkoholpreventiva arbete samt svårigheter att identifiera elever i riskzonen att dricka alkohol. Syftet med studien är att belysa skolsköterskans upplevelse av det alkoholpreventiva arbetet i grundskolan. En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats har genomförts. Totalt har 104 skolsköterskor från fem kommuner i Skåne tillfrågats om deltagande i studien varav 13 valde att delta. En intervjuguide har använts och analysen är genomförd med innehållsanalys. Skolsköterskorna upplevde det alkoholpreventiva arbetet som ett delat ansvar mellan skolsköterskan, föräldrarna, skolledningen och lärarna. Det är viktigt att skolhälsovården och professionerna inom skolan arbetar gemensamt samt att skolledningen är tydlig och driver det alkoholpreventiva arbetet.},
 author    = {Löfvall, Sandra and Andersson, Sofia},
 keyword   = {alkoholprevention, ungdomar, skolsköterska, upplevelse, föräldraansvar, samarbete, lärare, skolledning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skolsköterskans upplevelse av det alkoholpreventiva arbetet i grundskolan},
 year     = {2011},
}