Advanced

Hur vården för patienter med kronisk hjärtsvikt fungerar och hur den kan utvecklas - ur primärvårdspersonalens perspektiv

Kyhlberg, Anna. and Roos, Kristina (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Patienter med kronisk hjärtsvikt är en patientgrupp som kommer att öka i framtiden och det är önskvärt med ett förbättrat omhändertagande i primärvården. Syftet med studien är att undersöka hur vårdpersonal inom primärvården beskriver att vården fungerar för patienter med kronisk hjärtsvikt och hur den kan utvecklas. Metoden semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju distriktssköterskor, två sjuksköterskor samt fyra allmänläkarkonsulter. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att vården för patienter med kronisk hjärtsvikt i primärvården fungerar bra överlag. Fem huvudkategorier och tolv underkategorier framkom. Konklusionen är att vården av patienter med kronisk hjärtsvikt i primärvården fungerar... (More)
Patienter med kronisk hjärtsvikt är en patientgrupp som kommer att öka i framtiden och det är önskvärt med ett förbättrat omhändertagande i primärvården. Syftet med studien är att undersöka hur vårdpersonal inom primärvården beskriver att vården fungerar för patienter med kronisk hjärtsvikt och hur den kan utvecklas. Metoden semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju distriktssköterskor, två sjuksköterskor samt fyra allmänläkarkonsulter. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att vården för patienter med kronisk hjärtsvikt i primärvården fungerar bra överlag. Fem huvudkategorier och tolv underkategorier framkom. Konklusionen är att vården av patienter med kronisk hjärtsvikt i primärvården fungerar bra men uppfattningen om vilken organisation som behövs för att vården ska fungera bra skiljer sig åt. Resultatet pekar på att det finns ett behov av hjärtsviktsmottagning i primärvården, för att patienter med kronisk hjärtsvikt ska få god vård på lika villkor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kyhlberg, Anna. and Roos, Kristina
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativstudie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kronisk hjärtsvikt, primärvård, omhändertagande, hjärtsviktsmottagning, följsamhet, engagemang, samarbete
language
Swedish
id
2531744
date added to LUP
2012-05-04 14:25:35
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531744,
 abstract   = {Patienter med kronisk hjärtsvikt är en patientgrupp som kommer att öka i framtiden och det är önskvärt med ett förbättrat omhändertagande i primärvården. Syftet med studien är att undersöka hur vårdpersonal inom primärvården beskriver att vården fungerar för patienter med kronisk hjärtsvikt och hur den kan utvecklas. Metoden semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju distriktssköterskor, två sjuksköterskor samt fyra allmänläkarkonsulter. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att vården för patienter med kronisk hjärtsvikt i primärvården fungerar bra överlag. Fem huvudkategorier och tolv underkategorier framkom. Konklusionen är att vården av patienter med kronisk hjärtsvikt i primärvården fungerar bra men uppfattningen om vilken organisation som behövs för att vården ska fungera bra skiljer sig åt. Resultatet pekar på att det finns ett behov av hjärtsviktsmottagning i primärvården, för att patienter med kronisk hjärtsvikt ska få god vård på lika villkor.},
 author    = {Kyhlberg, Anna. and Roos, Kristina},
 keyword   = {kronisk hjärtsvikt, primärvård, omhändertagande, hjärtsviktsmottagning, följsamhet, engagemang, samarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur vården för patienter med kronisk hjärtsvikt fungerar och hur den kan utvecklas - ur primärvårdspersonalens perspektiv},
 year     = {2011},
}