Advanced

Ambulanssjuksköterkors upplevelser inför hotande prehospital förlossning.

Carlsson, Anneli and Eldh, Jana (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Bakgrund: Prehospitala förlossningar är en ovanlighet och ett larm somambulanssjuksköterskan inte ofta ställs inför. Syfte: Syftet med studien var attundersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser inför hotande prehospital förlossning.Metod: Kvalitativa intervjuer med intervjuguide. Resultatet analyserades medkvalitativ innehållsanalys. Resultat: Huvudtemat som framkom i studien var det unikalarmet. Tre kategorier identifierades ”otillräcklighet”, ”känsloladdat” och ”behov avökad trygghet”. Ambulanssjuksköterskorna beskrev väldigt starka känslor som skräck,oro och samtidig glädje, men främst en känsla av otrygghet relaterat till ovana ochorutin. De uppgav sig vara i behov av mer träning och utbildning för att kunna öka sintrygghet inför... (More)
Bakgrund: Prehospitala förlossningar är en ovanlighet och ett larm somambulanssjuksköterskan inte ofta ställs inför. Syfte: Syftet med studien var attundersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser inför hotande prehospital förlossning.Metod: Kvalitativa intervjuer med intervjuguide. Resultatet analyserades medkvalitativ innehållsanalys. Resultat: Huvudtemat som framkom i studien var det unikalarmet. Tre kategorier identifierades ”otillräcklighet”, ”känsloladdat” och ”behov avökad trygghet”. Ambulanssjuksköterskorna beskrev väldigt starka känslor som skräck,oro och samtidig glädje, men främst en känsla av otrygghet relaterat till ovana ochorutin. De uppgav sig vara i behov av mer träning och utbildning för att kunna öka sintrygghet inför prehospitala förlossningar. Konklusion och implikationer:Ambulanssjuksköterskornas behov av ökad trygghet är av stor vikt.Omvårdnadsforskningen är relativt begränsad vad gäller förlossningar iambulanssjukvård och det fortsatta behovet av forskning är stort. Ökad kunskap hosarbetsgivarna om vilka specifika behov som kan finnas hos ambulanssjuksköterskornanär det gäller prehospitala förlossningar är av yttersta vikt. Om de tar fasta på dessabehov och ger utrymme för mer träning och utbildning hos ambulanssjuksköterskornakan det leda till att dessa känner ökad trygghet inför prehospitala förlossningar ochoch i förlängningen öka tryggheten för den födande kvinnan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Anneli and Eldh, Jana
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ intervjustudie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ambulanssjuksköterska, upplevelser, prehospital förlossning, intervjustudie.
language
Swedish
id
2532028
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2532028,
 abstract   = {Bakgrund: Prehospitala förlossningar är en ovanlighet och ett larm somambulanssjuksköterskan inte ofta ställs inför. Syfte: Syftet med studien var attundersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser inför hotande prehospital förlossning.Metod: Kvalitativa intervjuer med intervjuguide. Resultatet analyserades medkvalitativ innehållsanalys. Resultat: Huvudtemat som framkom i studien var det unikalarmet. Tre kategorier identifierades ”otillräcklighet”, ”känsloladdat” och ”behov avökad trygghet”. Ambulanssjuksköterskorna beskrev väldigt starka känslor som skräck,oro och samtidig glädje, men främst en känsla av otrygghet relaterat till ovana ochorutin. De uppgav sig vara i behov av mer träning och utbildning för att kunna öka sintrygghet inför prehospitala förlossningar. Konklusion och implikationer:Ambulanssjuksköterskornas behov av ökad trygghet är av stor vikt.Omvårdnadsforskningen är relativt begränsad vad gäller förlossningar iambulanssjukvård och det fortsatta behovet av forskning är stort. Ökad kunskap hosarbetsgivarna om vilka specifika behov som kan finnas hos ambulanssjuksköterskornanär det gäller prehospitala förlossningar är av yttersta vikt. Om de tar fasta på dessabehov och ger utrymme för mer träning och utbildning hos ambulanssjuksköterskornakan det leda till att dessa känner ökad trygghet inför prehospitala förlossningar ochoch i förlängningen öka tryggheten för den födande kvinnan.},
 author    = {Carlsson, Anneli and Eldh, Jana},
 keyword   = {ambulanssjuksköterska, upplevelser, prehospital förlossning, intervjustudie.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ambulanssjuksköterkors upplevelser inför hotande prehospital förlossning.},
 year     = {2011},
}