Advanced

Föräldrars upplevelser och hantering av barnets sjukdom vid akut leukemi

Birgersson, Johnander, Maria and Stoméus, Louise (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Akut leukemi är den näst vanligaste cancerformen hos barn. Det finns två typer av akut leukemi: Akut Lymfatisk Leukemi (ALL) och Akut Myeloisk Leukemi (AML). Både vid ALL och AML genomgår barnet en intensiv och krävande behandling som påverkar hela familjen. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att ge en ökad förståelse för föräldrars upplevelser då deras barn har akut leukemi. Författarna ämnade även att undersöka föräldrars tillvägagångssätt och behov vid hantering av tillvaron. Litteraturstudien bestod av 12 vetenskapliga artiklar som granskades och analyserades. I resultatet framkom det att familjens tillvaro förändrades och att de hade olika tillvägagångssätt och behov vid hantering. Stöd och information visade sig vara av... (More)
Akut leukemi är den näst vanligaste cancerformen hos barn. Det finns två typer av akut leukemi: Akut Lymfatisk Leukemi (ALL) och Akut Myeloisk Leukemi (AML). Både vid ALL och AML genomgår barnet en intensiv och krävande behandling som påverkar hela familjen. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att ge en ökad förståelse för föräldrars upplevelser då deras barn har akut leukemi. Författarna ämnade även att undersöka föräldrars tillvägagångssätt och behov vid hantering av tillvaron. Litteraturstudien bestod av 12 vetenskapliga artiklar som granskades och analyserades. I resultatet framkom det att familjens tillvaro förändrades och att de hade olika tillvägagångssätt och behov vid hantering. Stöd och information visade sig vara av stor betydelse för föräldrarna. Ökad förståelse för vad föräldrarna upplever ger sjuksköterskor och andra vårdgivare bättre förutsättningar för att ge god omvårdnad till hela familjen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Birgersson, Johnander, Maria and Stoméus, Louise
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
föräldrar, barn, akut leukemi, upplevelser, hantering
language
Swedish
id
2532123
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532123,
 abstract   = {Akut leukemi är den näst vanligaste cancerformen hos barn. Det finns två typer av akut leukemi: Akut Lymfatisk Leukemi (ALL) och Akut Myeloisk Leukemi (AML). Både vid ALL och AML genomgår barnet en intensiv och krävande behandling som påverkar hela familjen. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att ge en ökad förståelse för föräldrars upplevelser då deras barn har akut leukemi. Författarna ämnade även att undersöka föräldrars tillvägagångssätt och behov vid hantering av tillvaron. Litteraturstudien bestod av 12 vetenskapliga artiklar som granskades och analyserades. I resultatet framkom det att familjens tillvaro förändrades och att de hade olika tillvägagångssätt och behov vid hantering. Stöd och information visade sig vara av stor betydelse för föräldrarna. Ökad förståelse för vad föräldrarna upplever ger sjuksköterskor och andra vårdgivare bättre förutsättningar för att ge god omvårdnad till hela familjen.},
 author    = {Birgersson, Johnander, Maria and Stoméus, Louise},
 keyword   = {föräldrar, barn, akut leukemi, upplevelser, hantering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrars upplevelser och hantering av barnets sjukdom vid akut leukemi},
 year     = {2011},
}