Advanced

Patientens upplevelser av karotiskirurgi utförd under lokalanestesi

Ericsson, Anna and Hult, Camilla (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Kirurgisk behandling av karotisstenos utförs alltmer under lokalanestesi med den fördelen att det genom att prata med patienten går att övervaka vakenhetsgrad. Att opereras i vaket tillstånd kan dock innebära upplevelser av obehag och stress. Syftet med studien var därför att beskriva patientens upplevelser av att genomgå karotiskirurgi utförd under lokalanestesi. Metoden var kvalitativ och femton personer intervjuades och intervjuerna analyserades utifrån manifest och latent innehållsanalys. I resultatet framkom det att bli opererad för karotisstenos i lokalanestesi innebar att genomgå en prövning. Informanterna upplevde påfrestningar gällande smärta eller andra obehag, samt att operationen tagit lång tid. Det framkom även att patienterna... (More)
Kirurgisk behandling av karotisstenos utförs alltmer under lokalanestesi med den fördelen att det genom att prata med patienten går att övervaka vakenhetsgrad. Att opereras i vaket tillstånd kan dock innebära upplevelser av obehag och stress. Syftet med studien var därför att beskriva patientens upplevelser av att genomgå karotiskirurgi utförd under lokalanestesi. Metoden var kvalitativ och femton personer intervjuades och intervjuerna analyserades utifrån manifest och latent innehållsanalys. I resultatet framkom det att bli opererad för karotisstenos i lokalanestesi innebar att genomgå en prövning. Informanterna upplevde påfrestningar gällande smärta eller andra obehag, samt att operationen tagit lång tid. Det framkom även att patienterna förlorade sin kontroll och de fick överlämna sig i någon annans händer där anestesisjuksköterskan utgjorde länken mot omvärlden. Sammantaget antyder resultatet både för och nackdelar med att opereras i lokalanestesi. Beskrivningarna sträcker sig från att vägra att genomgå operationen igen under lokalanestesi till att vara nöjda med att ingreppet utförts under vaket tillstånd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson, Anna and Hult, Camilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
upplevelser, vakenhet, karotiskirurgi, lokalanestesi, påfrestningar, smärta
language
Swedish
id
2532225
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532225,
 abstract   = {Kirurgisk behandling av karotisstenos utförs alltmer under lokalanestesi med den fördelen att det genom att prata med patienten går att övervaka vakenhetsgrad. Att opereras i vaket tillstånd kan dock innebära upplevelser av obehag och stress. Syftet med studien var därför att beskriva patientens upplevelser av att genomgå karotiskirurgi utförd under lokalanestesi. Metoden var kvalitativ och femton personer intervjuades och intervjuerna analyserades utifrån manifest och latent innehållsanalys. I resultatet framkom det att bli opererad för karotisstenos i lokalanestesi innebar att genomgå en prövning. Informanterna upplevde påfrestningar gällande smärta eller andra obehag, samt att operationen tagit lång tid. Det framkom även att patienterna förlorade sin kontroll och de fick överlämna sig i någon annans händer där anestesisjuksköterskan utgjorde länken mot omvärlden. Sammantaget antyder resultatet både för och nackdelar med att opereras i lokalanestesi. Beskrivningarna sträcker sig från att vägra att genomgå operationen igen under lokalanestesi till att vara nöjda med att ingreppet utförts under vaket tillstånd.},
 author    = {Ericsson, Anna and Hult, Camilla},
 keyword   = {upplevelser, vakenhet, karotiskirurgi, lokalanestesi, påfrestningar, smärta},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patientens upplevelser av karotiskirurgi utförd under lokalanestesi},
 year     = {2011},
}