Advanced

Psykiatriska patienters upplevelser av tvångsvård och tvångsåtgärder

Torell, Karin (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
De psykiskt funktionshindrades rättigheter har stärkts under de senaste decennierna. Samhällets syn på psykisk sjukdom präglas av en större tolerans och den psykiatriska vården har förändrats från att vara auktoritär till mer fokuserad på individens erfarenheter och behov. Fortfarande används dock tvång och tvångsåtgärder inom den slutna psykiatriska vården vilket kan få allvarliga konsekvenser både för den som utsätts för detta och för utförarna. Mycket forskning syftar till att minska tvång men få studier belyser patienternas egna erfarenheter. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskningen säger om patienters erfarenheter av tvång. Sammanlagt tolv artiklar granskades och analyserades. Resultatet visade både negativa och... (More)
De psykiskt funktionshindrades rättigheter har stärkts under de senaste decennierna. Samhällets syn på psykisk sjukdom präglas av en större tolerans och den psykiatriska vården har förändrats från att vara auktoritär till mer fokuserad på individens erfarenheter och behov. Fortfarande används dock tvång och tvångsåtgärder inom den slutna psykiatriska vården vilket kan få allvarliga konsekvenser både för den som utsätts för detta och för utförarna. Mycket forskning syftar till att minska tvång men få studier belyser patienternas egna erfarenheter. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskningen säger om patienters erfarenheter av tvång. Sammanlagt tolv artiklar granskades och analyserades. Resultatet visade både negativa och positiva upplevelser i samband med tvång. Mest negativt var maktlöshet och att inte förstå vad som händer relaterat till brist på information och kommunikation. Positiva aspekter var att få stöd att återupprätta sin värdighet, sin makt och kontroll och vara delaktig i vård och behandling. Adekvat information och delaktighet kan ge effektivare vård och minimera behovet av tvång. Kommunikation och adekvat stöd kan minska patientens symtom på illabefinnande då tvång inte kan undvikas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Torell, Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Physical restraint, coercion, psychiatric, patient perspective, patients´views
language
Swedish
id
2532263
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532263,
 abstract   = {De psykiskt funktionshindrades rättigheter har stärkts under de senaste decennierna. Samhällets syn på psykisk sjukdom präglas av en större tolerans och den psykiatriska vården har förändrats från att vara auktoritär till mer fokuserad på individens erfarenheter och behov. Fortfarande används dock tvång och tvångsåtgärder inom den slutna psykiatriska vården vilket kan få allvarliga konsekvenser både för den som utsätts för detta och för utförarna. Mycket forskning syftar till att minska tvång men få studier belyser patienternas egna erfarenheter. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskningen säger om patienters erfarenheter av tvång. Sammanlagt tolv artiklar granskades och analyserades. Resultatet visade både negativa och positiva upplevelser i samband med tvång. Mest negativt var maktlöshet och att inte förstå vad som händer relaterat till brist på information och kommunikation. Positiva aspekter var att få stöd att återupprätta sin värdighet, sin makt och kontroll och vara delaktig i vård och behandling. Adekvat information och delaktighet kan ge effektivare vård och minimera behovet av tvång. Kommunikation och adekvat stöd kan minska patientens symtom på illabefinnande då tvång inte kan undvikas.},
 author    = {Torell, Karin},
 keyword   = {Physical restraint, coercion, psychiatric, patient perspective, patients´views},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykiatriska patienters upplevelser av tvångsvård och tvångsåtgärder},
 year     = {2011},
}