Advanced

Age in the working life - A comparative study between the Swedish and the American labor markets

Paradis, Tim LU (2012) HARH16 20121
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Alla har en ålder som oavsett om vi vill det eller inte ökar och påverkar oss olika i diverse situationer i samhället beroende på i vilken ålder vi befinner oss i. I media har den höga arbetslösheten bland ungdomar benämnts som Sveriges största samhällsproblem vilket gjorde mig intresserad av att undersöka ålderns vikt genom våra arbetsliv på arbetsmarknaden. Kandidatuppsatsen genomsyras av en komparativ studie mellan Sveriges och USA:s arbetsmarknader för att bredda diskussion och kunna se likheter och skillnader mellan två väldigt olika arbetsmarknader och rättsystem. Historien bakom utvecklingen av de två ländernas senare arbetsmarknads relationer beskrivs, för att sedan gå vidare med att redogöra för den rådande situationen och de... (More)
Alla har en ålder som oavsett om vi vill det eller inte ökar och påverkar oss olika i diverse situationer i samhället beroende på i vilken ålder vi befinner oss i. I media har den höga arbetslösheten bland ungdomar benämnts som Sveriges största samhällsproblem vilket gjorde mig intresserad av att undersöka ålderns vikt genom våra arbetsliv på arbetsmarknaden. Kandidatuppsatsen genomsyras av en komparativ studie mellan Sveriges och USA:s arbetsmarknader för att bredda diskussion och kunna se likheter och skillnader mellan två väldigt olika arbetsmarknader och rättsystem. Historien bakom utvecklingen av de två ländernas senare arbetsmarknads relationer beskrivs, för att sedan gå vidare med att redogöra för den rådande situationen och de påverkande aktörerna på arbetsmarknaderna. Vidare redogör jag för vad ålder är och vad åldersdiskriminering innebär på de två nämnda arbetsmarknaderna. Efter att denna kunskap har delgetts tas diskussion vidare en nivå var ålderns vikt i samband med våra arbetsliv skildras. Här redogörs det för situationer och lagar som ger unga eller äldre fördelar vid en individs ingång på arbetsmarknaden, medan man har en anställning och till sist när man ska avsluta sitt arbetsliv. Till sist klargörs diskussion kring de olika frågorna som legat till grund för undersökningen, och om alla kan anses ha lika möjlighet till framgång på arbetsmarknaderna, och om yngre eller äldre kan anses ha en starkare position på dagens arbetsmarknad. (Less)
Abstract
Everyone has an age that whether we like it or not increases and also influences us differently in various situations in our society depending on our current age. In today’s media, the high unemployment rate amongst younger individuals has been mentioned as Sweden’s main social problem, which made me interested in investigating the importance of age through the working life in the labor markets. My bachelor thesis is characterized by a comparative study between the Swedish and the American labor markets. This should be viewed to broaden the discussion and make me able to see similarities and differences between two very different labor markets and legal systems. The history behind the development of the two countries’ later industrial... (More)
Everyone has an age that whether we like it or not increases and also influences us differently in various situations in our society depending on our current age. In today’s media, the high unemployment rate amongst younger individuals has been mentioned as Sweden’s main social problem, which made me interested in investigating the importance of age through the working life in the labor markets. My bachelor thesis is characterized by a comparative study between the Swedish and the American labor markets. This should be viewed to broaden the discussion and make me able to see similarities and differences between two very different labor markets and legal systems. The history behind the development of the two countries’ later industrial relations are described, and then I proceed to explain the current situation and the influencing actors in the labor markets. Furthermore, I describe what age is and what age discrimination means for these two labor markets. Once this needed knowledge has been given, I discuss age importance through the working life. I describe the situations and laws that favor or disfavor younger or older individuals on the two labor markets. The focus is situations and regulations connected to when we enter the labor markets, while we have a job and finally when we leave the labor markets. Finally, the discussion about the various questions for this research is clarified, and if everyone should be considered to have an equal opportunity for labor market success, and whether younger or older have a stronger position on todays’ labor markets. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Paradis, Tim LU
supervisor
organization
course
HARH16 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Dagens arbetsmarknad, Arbetsmarknadsrelationer, Diskriminering, Ålder, Åldersdiskriminering och Ungdomsarbetslöshet. Discrimination, Industrial relations, Today’s labor market, Age, Age discrimination, and Youth unemployment.
language
English
id
2540452
date added to LUP
2012-05-25 14:36:36
date last changed
2012-05-25 14:36:36
@misc{2540452,
 abstract   = {Everyone has an age that whether we like it or not increases and also influences us differently in various situations in our society depending on our current age. In today’s media, the high unemployment rate amongst younger individuals has been mentioned as Sweden’s main social problem, which made me interested in investigating the importance of age through the working life in the labor markets. My bachelor thesis is characterized by a comparative study between the Swedish and the American labor markets. This should be viewed to broaden the discussion and make me able to see similarities and differences between two very different labor markets and legal systems. The history behind the development of the two countries’ later industrial relations are described, and then I proceed to explain the current situation and the influencing actors in the labor markets. Furthermore, I describe what age is and what age discrimination means for these two labor markets. Once this needed knowledge has been given, I discuss age importance through the working life. I describe the situations and laws that favor or disfavor younger or older individuals on the two labor markets. The focus is situations and regulations connected to when we enter the labor markets, while we have a job and finally when we leave the labor markets. Finally, the discussion about the various questions for this research is clarified, and if everyone should be considered to have an equal opportunity for labor market success, and whether younger or older have a stronger position on todays’ labor markets.},
 author    = {Paradis, Tim},
 keyword   = {Dagens arbetsmarknad,Arbetsmarknadsrelationer,Diskriminering,Ålder,Åldersdiskriminering och Ungdomsarbetslöshet. Discrimination,Industrial relations,Today’s labor market,Age,Age discrimination,and Youth unemployment.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Age in the working life - A comparative study between the Swedish and the American labor markets},
 year     = {2012},
}