Advanced

Nöje eller Omsorg? En studie av den kvinnliga identiteten i foodievärlden

Hansson, Emma LU and Severin, Louise LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studien skärskådar hur den kvinnliga foodieidentiteten ser ut och tillåts utformas. Genom att undersöka foodiekulturen utifrån ett genusperspektiv ämnar vi vinna djupare insikter i kvinnliga foodies konsumtionsmönster samt beröra huruvida dessa konsumerar på liknande sätt som den manliga motsvarigheten. Med stöd från tidigare forskning söker vi därigenom visa på implikationer för genus- och konsumtionsteori.

Vi konkluderar att den kvinnliga foodien måste kombinera motsägande feminina och maskulina värden; hon måste både vara njutningssökande och omhändertagande. Även om de maskulina värdena dominerar tydligare än vad tidigare forskning har framhävt, är den kvinnliga foodien fastlåst i en feminin position där hon måste visa omsorg genom... (More)
Studien skärskådar hur den kvinnliga foodieidentiteten ser ut och tillåts utformas. Genom att undersöka foodiekulturen utifrån ett genusperspektiv ämnar vi vinna djupare insikter i kvinnliga foodies konsumtionsmönster samt beröra huruvida dessa konsumerar på liknande sätt som den manliga motsvarigheten. Med stöd från tidigare forskning söker vi därigenom visa på implikationer för genus- och konsumtionsteori.

Vi konkluderar att den kvinnliga foodien måste kombinera motsägande feminina och maskulina värden; hon måste både vara njutningssökande och omhändertagande. Även om de maskulina värdena dominerar tydligare än vad tidigare forskning har framhävt, är den kvinnliga foodien fastlåst i en feminin position där hon måste visa omsorg genom sin matlagning för att lyckas konstruera sig själv som en kvinnlig foodie och därigenom uppnå status i foodievärlden. (Less)
Abstract
The study examines the construction of the female foodie and how female foodies are allowed to create their foodie identities. By examining foodie culture from a gender perspective, we intend to find a deeper understanding of female foodies’ consumption patterns, and if they consume in a similar way as male foodies. With support from previous research, we aim to show the implications for gender and consumption theory by exploring how women compared to men have access to different kinds of identities and how these women are allowed to live out their foodie identities.

We conclude that female foodies have to construct themselves as both caring and pleasure seeking. They have to combine contradictory feminine and masculine values in order... (More)
The study examines the construction of the female foodie and how female foodies are allowed to create their foodie identities. By examining foodie culture from a gender perspective, we intend to find a deeper understanding of female foodies’ consumption patterns, and if they consume in a similar way as male foodies. With support from previous research, we aim to show the implications for gender and consumption theory by exploring how women compared to men have access to different kinds of identities and how these women are allowed to live out their foodie identities.

We conclude that female foodies have to construct themselves as both caring and pleasure seeking. They have to combine contradictory feminine and masculine values in order to achieve status in the foodie culture. Although the masculine values dominate more clearly than previous research has suggested, the female foodie is locked into a feminine position; caring through cooking is a substantial part of the female foodie identity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Emma LU and Severin, Louise LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Identitet, Foodies, Femininet, Matkonsumtion, Genus
language
Swedish
id
2540833
date added to LUP
2012-08-13 14:22:41
date last changed
2012-08-13 14:22:41
@misc{2540833,
 abstract   = {The study examines the construction of the female foodie and how female foodies are allowed to create their foodie identities. By examining foodie culture from a gender perspective, we intend to find a deeper understanding of female foodies’ consumption patterns, and if they consume in a similar way as male foodies. With support from previous research, we aim to show the implications for gender and consumption theory by exploring how women compared to men have access to different kinds of identities and how these women are allowed to live out their foodie identities.

We conclude that female foodies have to construct themselves as both caring and pleasure seeking. They have to combine contradictory feminine and masculine values in order to achieve status in the foodie culture. Although the masculine values dominate more clearly than previous research has suggested, the female foodie is locked into a feminine position; caring through cooking is a substantial part of the female foodie identity.},
 author    = {Hansson, Emma and Severin, Louise},
 keyword   = {Identitet,Foodies,Femininet,Matkonsumtion,Genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nöje eller Omsorg? En studie av den kvinnliga identiteten i foodievärlden},
 year     = {2012},
}