Advanced

Synlighet skapar möjligheter - En kvalitativ studie om personligt varumärkesbyggande i bloggar

Bergman, Emilia LU and Lindgren, Johanna (2012) SKDK01 20121
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Bloggar som uttryckskanal har under de senaste åren blivit allt mer populära. Vad som vidare blivit tydligt är den bristande forskning om såväl bloggen som kommunikationskanal samt personligt varumärkesbyggande. I denna uppsats har vi studerat hur personligt varumärkesbyggande kommer till uttryck i personliga bloggar. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med såväl personliga bloggare som områdeskunniga författare och konsulter för att på bästa sätt bemöta studiens syfte och frågeställningar. Studien identifierar samhällsutvecklingen som en avgörande drivkraft bakom personligt varumärkesbyggande, samtidigt som den främsta personliga drivkraften ligger i att ta kontroll över bilden av ens offentliga jag. Den bild märkesinnehavaren sänder... (More)
Bloggar som uttryckskanal har under de senaste åren blivit allt mer populära. Vad som vidare blivit tydligt är den bristande forskning om såväl bloggen som kommunikationskanal samt personligt varumärkesbyggande. I denna uppsats har vi studerat hur personligt varumärkesbyggande kommer till uttryck i personliga bloggar. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med såväl personliga bloggare som områdeskunniga författare och konsulter för att på bästa sätt bemöta studiens syfte och frågeställningar. Studien identifierar samhällsutvecklingen som en avgörande drivkraft bakom personligt varumärkesbyggande, samtidigt som den främsta personliga drivkraften ligger i att ta kontroll över bilden av ens offentliga jag. Den bild märkesinnehavaren sänder ut är vidare en putsad fasad av jaget för att framstå i fördelaktig dager. För att ens ha en chans att synas i dagens konkurrenssamhälle blir det även avgörande att märkesinnehavaren särskiljer vad denne har att erbjuda på ett unikt sätt. För att framstå som unik blir det vidare viktigt att se till konkurrenter inom samma område eller nisch för att utvärdera vad de gör och inte gör. Utefter denna kartläggning kan individen finna en unik nisch vilken inte behöver vara väldigt annorlunda, utan enbart skilja sig lite från konkurrenternas. Bloggar ses vidare som det främsta verktyget för att stärka ett personligt varumärke online eftersom den tillåter fördjupning och flexibilitet. (Less)
Abstract
Blogs as channel for expression has in recent years become increasingly popular. What is also becoming clear is the lack of research on both the blog as a communication channel, and personal branding. In this paper we have studied how personal branding is reflected in personal blogs. We conducted qualitative interviews with both personal bloggers and area skilled authors and consultants in order to best meet the study's purpose and issues. The study identifies social development as a key driver of personal brand building, while the primary personal driving force is to take control of the image of one's public self. The image label holder sends out is also a polished facade of the self to be seen in a favorable light. To even have a chance... (More)
Blogs as channel for expression has in recent years become increasingly popular. What is also becoming clear is the lack of research on both the blog as a communication channel, and personal branding. In this paper we have studied how personal branding is reflected in personal blogs. We conducted qualitative interviews with both personal bloggers and area skilled authors and consultants in order to best meet the study's purpose and issues. The study identifies social development as a key driver of personal brand building, while the primary personal driving force is to take control of the image of one's public self. The image label holder sends out is also a polished facade of the self to be seen in a favorable light. To even have a chance to be seen in today's competitive world it is also crucial that the brand owner distinguishes what he has to offer in a unique way. To appear to be unique, it is also important to evaluate what the competitors in the same field or niche do and not do. Along this survey, the individual can find a unique niche which need not to be very different, but only differ slightly from those of competitors. Blogs are further seen as the premier online tool for strengthening a personal brand because it allows depth and flexibility to take place. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergman, Emilia LU and Lindgren, Johanna
supervisor
organization
course
SKDK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Personal brand, Blog, Self-presentation, Network society, Individualism. Personligt varumärkesbyggande, Blogg, Självpresentation, Nätverkssamhälle, Individualisering.
language
Swedish
id
2540866
date added to LUP
2012-08-29 10:52:28
date last changed
2014-09-04 08:36:22
@misc{2540866,
 abstract   = {Blogs as channel for expression has in recent years become increasingly popular. What is also becoming clear is the lack of research on both the blog as a communication channel, and personal branding. In this paper we have studied how personal branding is reflected in personal blogs. We conducted qualitative interviews with both personal bloggers and area skilled authors and consultants in order to best meet the study's purpose and issues. The study identifies social development as a key driver of personal brand building, while the primary personal driving force is to take control of the image of one's public self. The image label holder sends out is also a polished facade of the self to be seen in a favorable light. To even have a chance to be seen in today's competitive world it is also crucial that the brand owner distinguishes what he has to offer in a unique way. To appear to be unique, it is also important to evaluate what the competitors in the same field or niche do and not do. Along this survey, the individual can find a unique niche which need not to be very different, but only differ slightly from those of competitors. Blogs are further seen as the premier online tool for strengthening a personal brand because it allows depth and flexibility to take place.},
 author    = {Bergman, Emilia and Lindgren, Johanna},
 keyword   = {Personal brand,Blog,Self-presentation,Network society,Individualism. Personligt varumärkesbyggande,Blogg,Självpresentation,Nätverkssamhälle,Individualisering.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Synlighet skapar möjligheter - En kvalitativ studie om personligt varumärkesbyggande i bloggar},
 year     = {2012},
}