Advanced

Affärssystemets stöd för ekonomi- och verksamhetsstyrning - En fallstudie på Alfa Laval Lund AB

Hermansson, Charlotte and Wengholm, Camilla LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka och beskriva i vilken utsträckning affärssystem stödjer
ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Metod: Fallstudie med en i huvudsak induktiv ansats har använts. Fallstudien är en
enfallsdesign med två analysenheter.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgörs av tidigare forskning
kring affärssystem respektive ekonomi- och verksamhetsstyrning samt förhållandet
mellan dem.

Empiri: Det empiriska materialet är i huvudsak insamlat genom kvalitativa, semi-
strukturerade intervjuer med anställda på Alfa Laval Lund AB. Intervjuerna har
kompletterats med dokument och observationer.

Slutsats: Studien konstaterar att det till viss del finns stöd för EVS i affärssystemet,
... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka och beskriva i vilken utsträckning affärssystem stödjer
ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Metod: Fallstudie med en i huvudsak induktiv ansats har använts. Fallstudien är en
enfallsdesign med två analysenheter.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgörs av tidigare forskning
kring affärssystem respektive ekonomi- och verksamhetsstyrning samt förhållandet
mellan dem.

Empiri: Det empiriska materialet är i huvudsak insamlat genom kvalitativa, semi-
strukturerade intervjuer med anställda på Alfa Laval Lund AB. Intervjuerna har
kompletterats med dokument och observationer.

Slutsats: Studien konstaterar att det till viss del finns stöd för EVS i affärssystemet,
framförallt inom transaktionshantering så som löpande bokföring. Vi noterar dock
att det finns affärssystem-komponenter som EVS inte utnyttjar till sin fulla potential.
Vi fastslår även att det finns EVS-verktyg som helt eller delvis saknar stöd i
affärssystemet. Närmare bestämt opererar BSC, finansiella rapporter och forecast-
processen i externa program utanför affärssystemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hermansson, Charlotte and Wengholm, Camilla LU
supervisor
organization
alternative title
The Information System’s ability to support Management Accounting and Control - A Case Study on Alfa Laval Lund AB
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ekonomi- och verksamhetsstyrning, Affärssystem, ERP (Enterprise Resource Planning), Best of Breed och Controller.
language
Swedish
id
2541511
date added to LUP
2012-06-19 11:26:03
date last changed
2012-06-19 11:26:03
@misc{2541511,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att undersöka och beskriva i vilken utsträckning affärssystem stödjer 
ekonomi- och verksamhetsstyrning. 
 
Metod: Fallstudie med en i huvudsak induktiv ansats har använts. Fallstudien är en 
enfallsdesign med två analysenheter. 
 
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgörs av tidigare forskning 
kring affärssystem respektive ekonomi- och verksamhetsstyrning samt förhållandet 
mellan dem. 
 
Empiri: Det empiriska materialet är i huvudsak insamlat genom kvalitativa, semi- 
strukturerade intervjuer med anställda på Alfa Laval Lund AB. Intervjuerna har 
kompletterats med dokument och observationer. 
 
Slutsats: Studien konstaterar att det till viss del finns stöd för EVS i affärssystemet, 
framförallt inom transaktionshantering så som löpande bokföring. Vi noterar dock 
att det finns affärssystem-komponenter som EVS inte utnyttjar till sin fulla potential. 
Vi fastslår även att det finns EVS-verktyg som helt eller delvis saknar stöd i 
affärssystemet. Närmare bestämt opererar BSC, finansiella rapporter och forecast- 
processen i externa program utanför affärssystemet.},
 author    = {Hermansson, Charlotte and Wengholm, Camilla},
 keyword   = {ekonomi- och verksamhetsstyrning,Affärssystem,ERP (Enterprise Resource Planning),Best of Breed och Controller.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Affärssystemets stöd för ekonomi- och verksamhetsstyrning - En fallstudie på Alfa Laval Lund AB},
 year     = {2012},
}