Advanced

Att balansera produktivitet och kvalitet - en studie av Primärvården Skåne

Westin, Klara LU and Wennergren, Miriam LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera vikten av vårdcentralernas storlek och geografiska läge och hur dessa två externa faktorer påverkar produktiviteten och kvaliteten. Vidare är syftet att studera huruvida vårdcentralerna är låsta av dessa två externa faktorer eller om de kan påverka produktiviteten och kvaliteten med hjälp av ekonomiska styrverktyg.
Metod: Uppsatsen bygger på både kvantitativa och kvalitativa data och tar en deduktiv ansats. För den kvantitativa delen av vår studie har vi använt oss av en tvärsnittsdesign. För den kvalitativa delen av vår studie har en komparativ design använts. Studien baseras både på primär- och sekundärdata. Primärdata utgörs av de intervjuer vi utfört. Sekundärdata består av statistik över... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera vikten av vårdcentralernas storlek och geografiska läge och hur dessa två externa faktorer påverkar produktiviteten och kvaliteten. Vidare är syftet att studera huruvida vårdcentralerna är låsta av dessa två externa faktorer eller om de kan påverka produktiviteten och kvaliteten med hjälp av ekonomiska styrverktyg.
Metod: Uppsatsen bygger på både kvantitativa och kvalitativa data och tar en deduktiv ansats. För den kvantitativa delen av vår studie har vi använt oss av en tvärsnittsdesign. För den kvalitativa delen av vår studie har en komparativ design använts. Studien baseras både på primär- och sekundärdata. Primärdata utgörs av de intervjuer vi utfört. Sekundärdata består av statistik över Primärvården Skåne samt av vetenskapliga artiklar och litteratur.
Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet i uppsatsen utgår från ekonomistyrning, prestationsmätning, balanserad styrning och Simons Levers of Control.
Empiri: Den empiriska delen utgörs dels av den statistiska undersökningen som ligger till grund för valet av intervjurespondenter. Vidare består den empiriska delen av de semistrukturerade intervjuer som har hållits med verksamhetscheferna på fyra offentligt drivna primärvårdsenheter i Skåne.
Slutsatser: Studien visar att både kvaliteten och produktiviteten är högst hos vårdcentraler belägna i glesbygd och som är små. Analysen indikerar dock att det finns andra faktorer än storlek och geografiskt läge som påverkar vårdcentralernas produktivitet och kvalitet. Faktorer såsom vårdcentralernas arbete med balanserad styrning och framförallt hur verksamhetschefen kommunicerar det balanserade styrkortet, spelar också stor roll. Därmed är vår slutsats att vårdcentralerna inte är låsta av geografiskt läge och storlek. Istället har vårdcentralerna möjlighet att förbättra produktiviteten och kvaliteteten med hjälp av balanserad styrning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westin, Klara LU and Wennergren, Miriam LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Primärvården, Prestationsmätning, Balanserat styrkort, Kvalitet, Produktivitet
language
Swedish
id
2541527
date added to LUP
2012-06-19 13:36:50
date last changed
2012-06-19 13:36:50
@misc{2541527,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera vikten av vårdcentralernas storlek och geografiska läge och hur dessa två externa faktorer påverkar produktiviteten och kvaliteten. Vidare är syftet att studera huruvida vårdcentralerna är låsta av dessa två externa faktorer eller om de kan påverka produktiviteten och kvaliteten med hjälp av ekonomiska styrverktyg.
Metod: Uppsatsen bygger på både kvantitativa och kvalitativa data och tar en deduktiv ansats. För den kvantitativa delen av vår studie har vi använt oss av en tvärsnittsdesign. För den kvalitativa delen av vår studie har en komparativ design använts. Studien baseras både på primär- och sekundärdata. Primärdata utgörs av de intervjuer vi utfört. Sekundärdata består av statistik över Primärvården Skåne samt av vetenskapliga artiklar och litteratur.
Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet i uppsatsen utgår från ekonomistyrning, prestationsmätning, balanserad styrning och Simons Levers of Control.
Empiri: Den empiriska delen utgörs dels av den statistiska undersökningen som ligger till grund för valet av intervjurespondenter. Vidare består den empiriska delen av de semistrukturerade intervjuer som har hållits med verksamhetscheferna på fyra offentligt drivna primärvårdsenheter i Skåne. 
Slutsatser: Studien visar att både kvaliteten och produktiviteten är högst hos vårdcentraler belägna i glesbygd och som är små. Analysen indikerar dock att det finns andra faktorer än storlek och geografiskt läge som påverkar vårdcentralernas produktivitet och kvalitet. Faktorer såsom vårdcentralernas arbete med balanserad styrning och framförallt hur verksamhetschefen kommunicerar det balanserade styrkortet, spelar också stor roll. Därmed är vår slutsats att vårdcentralerna inte är låsta av geografiskt läge och storlek. Istället har vårdcentralerna möjlighet att förbättra produktiviteten och kvaliteteten med hjälp av balanserad styrning.},
 author    = {Westin, Klara and Wennergren, Miriam},
 keyword   = {Primärvården,Prestationsmätning,Balanserat styrkort,Kvalitet,Produktivitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att balansera produktivitet och kvalitet - en studie av Primärvården Skåne},
 year     = {2012},
}