Advanced

Tillsammans: En studie av gemenskap och samhörighet i upplevelsekonsumtion

Gemfors, Emil LU and Bachner, Noa (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Tillsammans: en studie av gemenskap och samhörighet i
upplevelsekonsumtion

Seminariedatum: 2012­‐05­‐29

Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete i Marknadsföring, masternivå 30 HP

Författare: Noa Bachner och Emil Gemfors

Handledare: Clara Gustafsson

Nyckelord: Upplevelsekonsumtion, Consumer Culture Theory, Generation Y, identitet och konsumtion, delade upplevelser.

Syfte: Syftet är att, genom en kvalitativ studie av upplevelsekonsumenter, bidra till teori inom upplevelsekonsumtion och fördjupa förståelsen för vilken roll gemenskap och samhörighet spelar vid konsumtion av upplevelser.
Metod: Studien är kvalitativ och är utförd med en konstruktionistisk vetenskapssyn. Tolkningen av data har skett med den... (More)
Uppsatsens titel: Tillsammans: en studie av gemenskap och samhörighet i
upplevelsekonsumtion

Seminariedatum: 2012­‐05­‐29

Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete i Marknadsföring, masternivå 30 HP

Författare: Noa Bachner och Emil Gemfors

Handledare: Clara Gustafsson

Nyckelord: Upplevelsekonsumtion, Consumer Culture Theory, Generation Y, identitet och konsumtion, delade upplevelser.

Syfte: Syftet är att, genom en kvalitativ studie av upplevelsekonsumenter, bidra till teori inom upplevelsekonsumtion och fördjupa förståelsen för vilken roll gemenskap och samhörighet spelar vid konsumtion av upplevelser.
Metod: Studien är kvalitativ och är utförd med en konstruktionistisk vetenskapssyn. Tolkningen av data har skett med den hermeneutiska cirkeln som genomgående förhållningssätt. Genereringen av kvalitativa data har skett genom en litteraturgenomgång samt med kvalitativa djupintervjuer.

Teoretiska perspektiv: Studien är i huvudsak byggd på teori hämtad ur Consumer Culture Theory, men med inslag från psykologi, sociologi och generationsforskning. I synnerhet behandlar vi forskning som gjorts på upplevelseindustrin.

Empiri: Insamlingen av empiriskt material har gjorts genom nio semi-­‐strukturerade djupintervjuer. Intervjupersonerna tillhör Generation Y (födda 1980-­‐89), har olika bakgrund, civilstånd och kön.

Slutsatser: Vi har identifierat en rad olika funktioner för en gemenskapsdimension vid konsumtion av upplevelser. Vi anser att de olika funktionerna med fördel kan användas vid upprättandet av en upplevelsekontext som ger utrymme för konsumenten att själv konstruera en tillsammansdimension. Dimensionen utgör en vital del av en bra upplevelse. Vi ger även förslag på hur man kan producera och kommunicera tillsammansdimensionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gemfors, Emil LU and Bachner, Noa
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Upplevelsekonsumtion, Consumer Culture Theory, Generation Y, identitet och konsumtion, delade upplevelser.
language
Swedish
id
2541530
date added to LUP
2012-06-19 09:20:49
date last changed
2012-06-19 09:20:49
@misc{2541530,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Tillsammans: en studie av gemenskap och samhörighet i
upplevelsekonsumtion

Seminariedatum: 2012­‐05­‐29

Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete i Marknadsföring, masternivå 30 HP

Författare: Noa Bachner och Emil Gemfors

Handledare: Clara Gustafsson

Nyckelord: Upplevelsekonsumtion, Consumer Culture Theory, Generation Y, identitet och konsumtion, delade upplevelser.

Syfte: Syftet är att, genom en kvalitativ studie av upplevelsekonsumenter, bidra till teori inom upplevelsekonsumtion och fördjupa förståelsen för vilken roll gemenskap och samhörighet spelar vid konsumtion av upplevelser.
Metod: Studien är kvalitativ och är utförd med en konstruktionistisk vetenskapssyn. Tolkningen av data har skett med den hermeneutiska cirkeln som genomgående förhållningssätt. Genereringen av kvalitativa data har skett genom en litteraturgenomgång samt med kvalitativa djupintervjuer.

Teoretiska perspektiv: Studien är i huvudsak byggd på teori hämtad ur Consumer Culture Theory, men med inslag från psykologi, sociologi och generationsforskning. I synnerhet behandlar vi forskning som gjorts på upplevelseindustrin.

Empiri: Insamlingen av empiriskt material har gjorts genom nio semi-­‐strukturerade djupintervjuer. Intervjupersonerna tillhör Generation Y (födda 1980-­‐89), har olika bakgrund, civilstånd och kön.

Slutsatser: Vi har identifierat en rad olika funktioner för en gemenskapsdimension vid konsumtion av upplevelser. Vi anser att de olika funktionerna med fördel kan användas vid upprättandet av en upplevelsekontext som ger utrymme för konsumenten att själv konstruera en tillsammansdimension. Dimensionen utgör en vital del av en bra upplevelse. Vi ger även förslag på hur man kan producera och kommunicera tillsammansdimensionen.},
 author    = {Gemfors, Emil and Bachner, Noa},
 keyword   = {Upplevelsekonsumtion,Consumer Culture Theory,Generation Y,identitet och konsumtion,delade upplevelser.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillsammans: En studie av gemenskap och samhörighet i upplevelsekonsumtion},
 year     = {2012},
}