Advanced

Multikanalmarknadsföring och dess påverkan på köpprocessen

Broman, Cecilia LU and Flood, Emelie (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge en ökad kunskap och förståelse för hur multikanalförsäljning kan förändra konsumentens köpprocess och köpbeteende samt vilka anpassningar ett företag kan göra i utformningen av sin marknadsföringsstrategi.

Metod: En kvalitativ strategi med en abduktiv inriktning. Vår uppsats grundar sig på djupintervjuer med företag som använder sig av multikanalmarkandsföring samt med personer som är sakkunniga inom ämnet. Dessutom har tre diskussioner med fokusgrupper genomförts.

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen innehåller teori som behandlar områdena köpprocess, köpbeteende och multikanalmarknadsföring. Här kommer sedan en fördjupning ske angående skillnaden mellan den traditionella köpprocessen och den... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge en ökad kunskap och förståelse för hur multikanalförsäljning kan förändra konsumentens köpprocess och köpbeteende samt vilka anpassningar ett företag kan göra i utformningen av sin marknadsföringsstrategi.

Metod: En kvalitativ strategi med en abduktiv inriktning. Vår uppsats grundar sig på djupintervjuer med företag som använder sig av multikanalmarkandsföring samt med personer som är sakkunniga inom ämnet. Dessutom har tre diskussioner med fokusgrupper genomförts.

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen innehåller teori som behandlar områdena köpprocess, köpbeteende och multikanalmarknadsföring. Här kommer sedan en fördjupning ske angående skillnaden mellan den traditionella köpprocessen och den utvecklade samt faktorer som påverkar konsumentens köpbeteende.

Empiri: Fallstudie med tre fokusgruppsdiskussioner och sju semistrukturerade djupintervjuer i kombination med sekundärdatainsamling. Djupintervjuerna hölls med företag som alla har flera olika försäljningskanaler samt med personer som är sakkunniga inom ämnet.

Slutsats: De viktigaste slutsatserna och bidragen i denna uppsats är utformningen av en ny utvecklad köpprocess och hur både emotionella som funktionella faktorer påverkar konsumentens köpbeteende. Det har även bidragits med en beskrivning av hur expanderingen av multikanalmarknadsföring har påverkat köpprocessen och förändrat kundens mindset, samt anpassningar ett företag kan göra till det utvecklade multikanal samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Broman, Cecilia LU and Flood, Emelie
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Multikanalmarknadsföring, köpprocess, köpbeteende, konsument och lojalitet
language
Swedish
id
2541581
date added to LUP
2012-06-19 13:35:32
date last changed
2012-06-19 13:35:32
@misc{2541581,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge en ökad kunskap och förståelse för hur multikanalförsäljning kan förändra konsumentens köpprocess och köpbeteende samt vilka anpassningar ett företag kan göra i utformningen av sin marknadsföringsstrategi. 

Metod: En kvalitativ strategi med en abduktiv inriktning. Vår uppsats grundar sig på djupintervjuer med företag som använder sig av multikanalmarkandsföring samt med personer som är sakkunniga inom ämnet. Dessutom har tre diskussioner med fokusgrupper genomförts. 

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen innehåller teori som behandlar områdena köpprocess, köpbeteende och multikanalmarknadsföring. Här kommer sedan en fördjupning ske angående skillnaden mellan den traditionella köpprocessen och den utvecklade samt faktorer som påverkar konsumentens köpbeteende. 

Empiri: Fallstudie med tre fokusgruppsdiskussioner och sju semistrukturerade djupintervjuer i kombination med sekundärdatainsamling. Djupintervjuerna hölls med företag som alla har flera olika försäljningskanaler samt med personer som är sakkunniga inom ämnet. 

Slutsats: De viktigaste slutsatserna och bidragen i denna uppsats är utformningen av en ny utvecklad köpprocess och hur både emotionella som funktionella faktorer påverkar konsumentens köpbeteende. Det har även bidragits med en beskrivning av hur expanderingen av multikanalmarknadsföring har påverkat köpprocessen och förändrat kundens mindset, samt anpassningar ett företag kan göra till det utvecklade multikanal samhället.},
 author    = {Broman, Cecilia and Flood, Emelie},
 keyword   = {Multikanalmarknadsföring,köpprocess,köpbeteende,konsument och lojalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Multikanalmarknadsföring och dess påverkan på köpprocessen},
 year     = {2012},
}