Advanced

Diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad - en strategisk fallstudie av vindkraftsbranschen

Andersson, Malin LU and Starkman, Sofia LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ett mindre företag kan etablera sig och skapa konkurrensfördelar på en annan marknad. För att undersöka ovanstående frågeställning har uppsatsen tre delsyften:
a. bygga upp en teoretisk referensram.
b. ge en empirisk beskrivning av ett fall.
c. genomföra en analys för att identifiera centrala faktorer, som avgör etableringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad.

Metod: En kvalitativ, explorativ fallstudie, induktiv metod med semistrukturerad intervjuform.
Teoretiska perspektiv: Resource-based view där kärnkompetens, konkurrensfördelar och värdekedjeanalys undersöks. Market-based view där marknaden undersöks utefter en PEST-analys och Five Forces-analys.

... (More)
Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ett mindre företag kan etablera sig och skapa konkurrensfördelar på en annan marknad. För att undersöka ovanstående frågeställning har uppsatsen tre delsyften:
a. bygga upp en teoretisk referensram.
b. ge en empirisk beskrivning av ett fall.
c. genomföra en analys för att identifiera centrala faktorer, som avgör etableringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad.

Metod: En kvalitativ, explorativ fallstudie, induktiv metod med semistrukturerad intervjuform.
Teoretiska perspektiv: Resource-based view där kärnkompetens, konkurrensfördelar och värdekedjeanalys undersöks. Market-based view där marknaden undersöks utefter en PEST-analys och Five Forces-analys.

Empiri: Studieobjekten har varit ett mindre företag, som verkar inom underhållsbranschen, och vindkraftsbranschen. Fallföretaget önskar etablera sig på vindkraftsmarknaden, varvid en marknadsanalys av denna bransch genomförts. Uppsatsen har genomförts på uppdrag av fallföretagets vd och vice vd samt Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Malin LU and Starkman, Sofia LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Konkurrensfördelar, kärnkompetens, omvärldsanalys, SME:s, strategisk kapacitet
language
Swedish
id
2541770
date added to LUP
2012-07-02 12:29:13
date last changed
2012-07-02 12:29:13
@misc{2541770,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ett mindre företag kan etablera sig och skapa konkurrensfördelar på en annan marknad. För att undersöka ovanstående frågeställning har uppsatsen tre delsyften:
a. bygga upp en teoretisk referensram.
b. ge en empirisk beskrivning av ett fall.
c. genomföra en analys för att identifiera centrala faktorer, som avgör etableringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad. 

Metod: En kvalitativ, explorativ fallstudie, induktiv metod med semistrukturerad intervjuform.
Teoretiska perspektiv: Resource-based view där kärnkompetens, konkurrensfördelar och värdekedjeanalys undersöks. Market-based view där marknaden undersöks utefter en PEST-analys och Five Forces-analys.

Empiri: Studieobjekten har varit ett mindre företag, som verkar inom underhållsbranschen, och vindkraftsbranschen. Fallföretaget önskar etablera sig på vindkraftsmarknaden, varvid en marknadsanalys av denna bransch genomförts. Uppsatsen har genomförts på uppdrag av fallföretagets vd och vice vd samt Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.},
 author    = {Andersson, Malin and Starkman, Sofia},
 keyword   = {Konkurrensfördelar,kärnkompetens,omvärldsanalys,SME:s,strategisk kapacitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diversifieringsmöjligheter för ett mindre företag på en annan marknad - en strategisk fallstudie av vindkraftsbranschen},
 year     = {2012},
}