Advanced

Lär av de bästa - en fallstudie av benchmarking inom den svenska banksektorn

Bengtsson, Martina LU and Ohlsson, Lisa (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
UPPSATSENS TITEL: Lär av de bästa - en fallstudie av benchmarking inom den svenska banksektorn.

SEMINARIEDATUM: 2012-05-30

ÄMNE/KURS: Magisteruppsats, FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 HP.

FÖRFATTARE: Martina Bengtsson, Lisa Ohlsson

HANDLEDARE: Per Magnus Andersson

FEM NYCKELORD: Benchmarking, Svensk banksektor, Jämförelser, Benchmarking i banker, Benchlearning

SYFTE: Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur benchmarking utformas och används inom den svenska banksektorn samt vilka effekter instrumentet ger. Vi ska även studera samband mellan användning och effekt samt diskutera framtida utveckling av benchmarking inom banksektorn.

METOD: För att uppfylla studiens syfte... (More)
UPPSATSENS TITEL: Lär av de bästa - en fallstudie av benchmarking inom den svenska banksektorn.

SEMINARIEDATUM: 2012-05-30

ÄMNE/KURS: Magisteruppsats, FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 HP.

FÖRFATTARE: Martina Bengtsson, Lisa Ohlsson

HANDLEDARE: Per Magnus Andersson

FEM NYCKELORD: Benchmarking, Svensk banksektor, Jämförelser, Benchmarking i banker, Benchlearning

SYFTE: Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur benchmarking utformas och används inom den svenska banksektorn samt vilka effekter instrumentet ger. Vi ska även studera samband mellan användning och effekt samt diskutera framtida utveckling av benchmarking inom banksektorn.

METOD: För att uppfylla studiens syfte har vi genomfört en kvalitativ fallstudie utifrån en deduktiv ansats. Fallstudien har en flerfallsdesign och har baserats på semistrukturerade intervjuer samt tryckta källor.

TEORETISKT PERSPEKTIV: Studiens teoretiska ramverk utgörs av teorier och modeller kring benchmarking, svensk banksektor, benchmarking i banker och benchlearning.

EMPIRI: Empirin har sin utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med respondenter från åtta svenska banker, årsredovisningar och internetkällor.

SLUTSATSER: Vår slutsats är att majoriteten av bankerna använder benchmarking, främst typfallen extern och intern. Vidare utformar dem det som nyckeltaljämförelser mellan liknande enheter. Bankerna har upplevt ett flertal effekter av benchmarkingen, bl.a. att de utvecklats, presterat bättre och fått fler nöjda kunder. Vi har också konstaterat att det finns ett samband mellan utformningen och effekterna. Avslutningsvis har vi kunnat fastställa att banker i framtiden kommer använda benchmarking och att instrumentet kommer fortsätta utvecklas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Martina LU and Ohlsson, Lisa
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Benchmarking, Svensk banksektor, jämförelser, benchmarking i banker, benchlearning
language
Swedish
id
2541824
date added to LUP
2012-06-19 09:21:55
date last changed
2012-06-19 09:21:55
@misc{2541824,
 abstract   = {UPPSATSENS TITEL: 	Lär av de bästa - en fallstudie av benchmarking inom den svenska banksektorn.		
 
SEMINARIEDATUM: 	2012-05-30

ÄMNE/KURS: 	Magisteruppsats, FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 HP. 
 
FÖRFATTARE:	Martina Bengtsson, Lisa Ohlsson
 
HANDLEDARE:	Per Magnus Andersson 
 
FEM NYCKELORD: 	Benchmarking, Svensk banksektor, Jämförelser, Benchmarking i banker, Benchlearning
 
SYFTE: 	Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur benchmarking utformas och används inom den svenska banksektorn samt vilka effekter instrumentet ger. Vi ska även studera samband mellan användning och effekt samt diskutera framtida utveckling av benchmarking inom banksektorn. 
 
METOD: 	För att uppfylla studiens syfte har vi genomfört en kvalitativ fallstudie utifrån en deduktiv ansats. Fallstudien har en flerfallsdesign och har baserats på semistrukturerade intervjuer samt tryckta källor. 
 
TEORETISKT PERSPEKTIV:	Studiens teoretiska ramverk utgörs av teorier och modeller kring benchmarking, svensk banksektor, benchmarking i banker och benchlearning.
 
EMPIRI:	Empirin har sin utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med respondenter från åtta svenska banker, årsredovisningar och internetkällor. 
 
SLUTSATSER: 	Vår slutsats är att majoriteten av bankerna använder benchmarking, främst typfallen extern och intern. Vidare utformar dem det som nyckeltaljämförelser mellan liknande enheter. Bankerna har upplevt ett flertal effekter av benchmarkingen, bl.a. att de utvecklats, presterat bättre och fått fler nöjda kunder. Vi har också konstaterat att det finns ett samband mellan utformningen och effekterna. Avslutningsvis har vi kunnat fastställa att banker i framtiden kommer använda benchmarking och att instrumentet kommer fortsätta utvecklas.},
 author    = {Bengtsson, Martina and Ohlsson, Lisa},
 keyword   = {Benchmarking,Svensk banksektor,jämförelser,benchmarking i banker,benchlearning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lär av de bästa - en fallstudie av benchmarking inom den svenska banksektorn},
 year     = {2012},
}