Advanced

Hållbarhetsredovisning i svenska statliga företag - Intressenthanteringen i de svenska statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning

Brecani, Ujeza LU and Popescu, Cecilia (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Hållbarhetsredovisning i svenska statliga företag - Intressenthanter-ingen i de svenska statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar

Seminariedatum: 30 maj 2012

Ämne/kurs: FEKN90 Examensarbete på magisternivå 30hp

Författare: Ujeza Brecani & Cecilia Popescu

Handledare: Amanda Tan-Sonnerfeldt

Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Statligt ägda företag, Intressentteori, Legi-timitetsteori, GRI

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader vad gäller de statliga företagens hantering av sina intressenter i hållbarhetsredovisningen.

Metod: Kvalitativ forskningsmetod med deduktiv metodansats används i arbetet. Det-ta då vi utgår ifrån kända teorier och ramverk.

... (More)
Uppsatsens titel: Hållbarhetsredovisning i svenska statliga företag - Intressenthanter-ingen i de svenska statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar

Seminariedatum: 30 maj 2012

Ämne/kurs: FEKN90 Examensarbete på magisternivå 30hp

Författare: Ujeza Brecani & Cecilia Popescu

Handledare: Amanda Tan-Sonnerfeldt

Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Statligt ägda företag, Intressentteori, Legi-timitetsteori, GRI

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader vad gäller de statliga företagens hantering av sina intressenter i hållbarhetsredovisningen.

Metod: Kvalitativ forskningsmetod med deduktiv metodansats används i arbetet. Det-ta då vi utgår ifrån kända teorier och ramverk.

Teoretiska perspektiv: Teorierna består av intressentteorin och legitimitetsteorin samt ramverket GRI

Empiri: Empirin består av 6 telefonintervjuer med svenska statliga företag. Tre före-tag från socialdepartementet och tre från finansdepartementet. Intervjuerna används för att analysera statligt ägda företagens hanterande av intressenterna i hållbarhetsre-dovisningen.

Slutsatser: Vi har funnit att intressenterna är indirekt involverade i hållbarhetsproces-sen men det finns skillnader i hanteringen av intressenterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brecani, Ujeza LU and Popescu, Cecilia
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hållbarhetsredovisning, Statligt ägda företag, Intressentteori, Legitimitetsteori, GRI
language
Swedish
id
2542023
date added to LUP
2012-07-02 12:32:58
date last changed
2012-07-02 12:32:58
@misc{2542023,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Hållbarhetsredovisning i svenska statliga företag - Intressenthanter-ingen i de svenska statligt ägda företagens hållbarhetsredovisningar 

Seminariedatum: 30 maj 2012 

Ämne/kurs: FEKN90 Examensarbete på magisternivå 30hp 

Författare: Ujeza Brecani & Cecilia Popescu 

Handledare: Amanda Tan-Sonnerfeldt 

Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Statligt ägda företag, Intressentteori, Legi-timitetsteori, GRI 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader vad gäller de statliga företagens hantering av sina intressenter i hållbarhetsredovisningen. 

Metod: Kvalitativ forskningsmetod med deduktiv metodansats används i arbetet. Det-ta då vi utgår ifrån kända teorier och ramverk. 

Teoretiska perspektiv: Teorierna består av intressentteorin och legitimitetsteorin samt ramverket GRI 

Empiri: Empirin består av 6 telefonintervjuer med svenska statliga företag. Tre före-tag från socialdepartementet och tre från finansdepartementet. Intervjuerna används för att analysera statligt ägda företagens hanterande av intressenterna i hållbarhetsre-dovisningen. 

Slutsatser: Vi har funnit att intressenterna är indirekt involverade i hållbarhetsproces-sen men det finns skillnader i hanteringen av intressenterna.},
 author    = {Brecani, Ujeza and Popescu, Cecilia},
 keyword   = {Hållbarhetsredovisning,Statligt ägda företag,Intressentteori,Legitimitetsteori,GRI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbarhetsredovisning i svenska statliga företag - Intressenthanteringen i de svenska statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning},
 year     = {2012},
}