Advanced

Demokratisk kommunikation - En studie om Region Skånes kommunikation av hälsovalet

Ehrling, Kristina LU and Gustafsson, Johannes LU (2012) STVA21 20121
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Uppsatsen ämnar att undersöka relationen mellan demokrati och kommunikation. Detta sker genom en studie av hur den offentliga demokratiska kommunikationen sker i dagens New Public Management-samhälle som har ett allt större fokus på individen, samtidigt som den gemensamma välfärden prioriteras. Vi studerar därmed vilken roll kommunikationen spelar vid implementeringen av politiska beslut och vilket ansvar den offentliga sektorn har av att informera medborgarna om det politiska beslutets innebörd och konsekvenser.
Uppsatsen är indelad i två delar där vi i ett första steg utvecklar en egen teori kring vad som är demokratisk kommunikation. Teorin är sprungen ur klassisk demokratiteori och strategisk kommunikationsteori. I nästa steg... (More)
Uppsatsen ämnar att undersöka relationen mellan demokrati och kommunikation. Detta sker genom en studie av hur den offentliga demokratiska kommunikationen sker i dagens New Public Management-samhälle som har ett allt större fokus på individen, samtidigt som den gemensamma välfärden prioriteras. Vi studerar därmed vilken roll kommunikationen spelar vid implementeringen av politiska beslut och vilket ansvar den offentliga sektorn har av att informera medborgarna om det politiska beslutets innebörd och konsekvenser.
Uppsatsen är indelad i två delar där vi i ett första steg utvecklar en egen teori kring vad som är demokratisk kommunikation. Teorin är sprungen ur klassisk demokratiteori och strategisk kommunikationsteori. I nästa steg operationaliseras teorin på ett valt studieobjekt, vilket i detta fall är Region Skånes kommunikation av vårdvalsreformen Hälsovalet som skedde primärt 2009 då det fria vårdcentralsvalet infördes.
Teorins centrala begrepp är deltagande och kunskap, vilket gör att både analysen och slutsatsen har dessa begrepp som sin utgångspunkt. Målet med studien är att utveckla teorin om demokratisk kommunikation och exemplifiera teorin genom att applicera det på ett praktik fall. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ehrling, Kristina LU and Gustafsson, Johannes LU
supervisor
organization
course
STVA21 20121
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
demokratisk kommunikation, deltagande, kunskap, Hälsoval Skåne, Region Skåne
language
Swedish
id
2542080
date added to LUP
2012-06-27 16:34:15
date last changed
2012-06-27 16:34:15
@misc{2542080,
 abstract   = {Uppsatsen ämnar att undersöka relationen mellan demokrati och kommunikation. Detta sker genom en studie av hur den offentliga demokratiska kommunikationen sker i dagens New Public Management-samhälle som har ett allt större fokus på individen, samtidigt som den gemensamma välfärden prioriteras. Vi studerar därmed vilken roll kommunikationen spelar vid implementeringen av politiska beslut och vilket ansvar den offentliga sektorn har av att informera medborgarna om det politiska beslutets innebörd och konsekvenser. 
Uppsatsen är indelad i två delar där vi i ett första steg utvecklar en egen teori kring vad som är demokratisk kommunikation. Teorin är sprungen ur klassisk demokratiteori och strategisk kommunikationsteori. I nästa steg operationaliseras teorin på ett valt studieobjekt, vilket i detta fall är Region Skånes kommunikation av vårdvalsreformen Hälsovalet som skedde primärt 2009 då det fria vårdcentralsvalet infördes. 
Teorins centrala begrepp är deltagande och kunskap, vilket gör att både analysen och slutsatsen har dessa begrepp som sin utgångspunkt. Målet med studien är att utveckla teorin om demokratisk kommunikation och exemplifiera teorin genom att applicera det på ett praktik fall.},
 author    = {Ehrling, Kristina and Gustafsson, Johannes},
 keyword   = {demokratisk kommunikation,deltagande,kunskap,Hälsoval Skåne,Region Skåne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Demokratisk kommunikation - En studie om Region Skånes kommunikation av hälsovalet},
 year     = {2012},
}