Advanced

Sell high and buy low, a window of opportunity - En studie på Market timing i Sverige

Sander, John LU and Avanesiyan, Alec LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Uppsatsens titel: Sell high and buy low, a window of opportunity - En studie på Market timing i Sverige.

Seminariedatum: 2012-05-28

Ämne/kurs: Magisteruppsats i Företagsekonomi, 30hp (30 ECTS) FEKN90

Författare: Alec Avanesiyan och John Sander

Handledare: Maria Gårdängen

Fem nyckelord: Market timing, Kapitalstruktur, Sverige, Market-to-Book, Skuldsättningsgrad.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken mån Market timing teorin kan förklara svenska företags kapitalstrukturer samt hur resultaten är avvikande eller samstämmiga med tidigare internationella studier.

Metod: Kvantitativ studie på de svenska Large, Mid och Small Cap företagen på OMX Stockholmsbörsen. Genom att använda... (More)
Sammanfattning
Uppsatsens titel: Sell high and buy low, a window of opportunity - En studie på Market timing i Sverige.

Seminariedatum: 2012-05-28

Ämne/kurs: Magisteruppsats i Företagsekonomi, 30hp (30 ECTS) FEKN90

Författare: Alec Avanesiyan och John Sander

Handledare: Maria Gårdängen

Fem nyckelord: Market timing, Kapitalstruktur, Sverige, Market-to-Book, Skuldsättningsgrad.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken mån Market timing teorin kan förklara svenska företags kapitalstrukturer samt hur resultaten är avvikande eller samstämmiga med tidigare internationella studier.

Metod: Kvantitativ studie på de svenska Large, Mid och Small Cap företagen på OMX Stockholmsbörsen. Genom att använda regressionsanalys ska studien utröna i vilken mån Market timing kan användas som förklaring till företagens kapitalstruktur.

Teoretiska perspektiv: Normativ traditionell teori inom kapitalstruktur, Trade-off teorin, Pecking Order teorin, samt den ny-are teorin om Market timing. Undersökningen ut-går ifrån tidigare studier som gjorts på området.

Empiri: Urvalet till studien innehåller de företag som varit listade på Large, Mid och Small Cap listorna på OMX Stockholmsbörsen under tidsperioden 1998-2010
Slutsatser: Undersökningen finner att Market timing inte kan förklara svenska företags val av kapitalstruktur, utan fastställer att Pecking order är en bättre för-klarande teori. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sander, John LU and Avanesiyan, Alec LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Market timing, Kapitalstruktur, Sverige, Market-to-Book, Skuldsättningsgrad.
language
Swedish
id
2542181
date added to LUP
2012-06-19 09:15:16
date last changed
2012-06-19 09:15:16
@misc{2542181,
 abstract   = {Sammanfattning
Uppsatsens titel:	Sell high and buy low, a window of opportunity - En studie på Market timing i Sverige.

Seminariedatum:	2012-05-28

Ämne/kurs:		Magisteruppsats i Företagsekonomi, 30hp (30 ECTS) FEKN90

Författare:	Alec Avanesiyan och John Sander

Handledare:	Maria Gårdängen 

Fem nyckelord:	Market timing, Kapitalstruktur, Sverige, Market-to-Book, Skuldsättningsgrad.
 
Syfte:	Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken mån Market timing teorin kan förklara svenska företags kapitalstrukturer samt hur resultaten är avvikande eller samstämmiga med tidigare internationella studier. 

Metod:	Kvantitativ studie på de svenska Large, Mid och Small Cap företagen på OMX Stockholmsbörsen. Genom att använda regressionsanalys ska studien utröna i vilken mån Market timing kan användas som förklaring till företagens kapitalstruktur. 

Teoretiska perspektiv:	Normativ traditionell teori inom kapitalstruktur, Trade-off teorin, Pecking Order teorin, samt den ny-are teorin om Market timing. Undersökningen ut-går ifrån tidigare studier som gjorts på området.

 Empiri:	Urvalet till studien innehåller de företag som varit listade på Large, Mid och Small Cap listorna på OMX Stockholmsbörsen under tidsperioden 1998-2010
Slutsatser:	Undersökningen finner att Market timing inte kan förklara svenska företags val av kapitalstruktur, utan fastställer att Pecking order är en bättre för-klarande teori.},
 author    = {Sander, John and Avanesiyan, Alec},
 keyword   = {Market timing,Kapitalstruktur,Sverige,Market-to-Book,Skuldsättningsgrad.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sell high and buy low, a window of opportunity - En studie på Market timing i Sverige},
 year     = {2012},
}